Crystal Photographic Experiment är ett relativt billigt och enkelt experiment som du kan utföra själv eller i grupp. Vad som är bästa alternativet för att lyckas fotografera den ”andra sidan” med detta experiment är svårt att säga det är bara din eller er fantasi sätter gränserna för din eller eratContinue Reading

I byn Ljusta i Sköns socken, som ligger i Medelpad, inträffade för närmare 70 år sedan en hel del mystiska händelser, som aldrig blevo uppklarade. Platsen för dessa tilldragelser var en bondgård, som gränsade intill Ljusta Tingställe. Spökerierna blevo givetvis mycket uppmärksammade i socknen och även i vida landet, därContinue Reading

På ett litet torpställe vid en av sjöarna Föllingen, Övre eller Nedre, var det för många år sedan motigt med kreaturen. De vart sjuka, och en stor del av dem dog. Torparn visste inte, vad han skulle ta sig till. Kisa fanns en viss Pulver-Lasse, som ansågs kunna lite merContinue Reading

Hennes namn “Satans helper” baklänges blir Repleh Snatas . Legenden säger att om du skriver Repleh Snatas på en spegel 6 gånger under ljusskenet från ett stearinljus, sedan blåser du ut ljuset … spegeln kommer att spricka tills hon syns bakom dig.Därefter tänds ljuset igen. Efter att ha stängt ögonenContinue Reading

I en av de många småsocknarna några mil norr om Uppsala, tilldrog sig för åtskilliga år sedan något egendomligt.. i en gammal stuga där en gammal gubbe och gumma bodde ensamma hade intet övernaturligt inträffat förrän de båda gamla som tyckte att ensamheten bliv litet trist i längden kommo påContinue Reading