2024-06-19

Den 22 juli 1361 skickade kung Waldemaro IV av Danmark en armé på 2 500 man till ön Gotland, som ligger cirka nittio kilometer från den svenska kusten, där flera strider ägde rum. Nästan 700 år senare, 1905, upptäcktes en massgrav på den ön, och andra gropar hittades under åren. De senare hittades utanför portarna till Visby, en befäst stad, som fortfarande har kvar en del av sina murar.

Skalle bär en medeltida ringbrynja från en massgrav på Gotland

Omfattande arkeologiska undersökningar gjordes mellan 1928 och 1930 på gravfynden, sedan gav modern vetenskap nya insikter om vad som hände: uråldriga och dramatiska vittnesmål om de blodiga striderna finns också förvarade på Historiska museet i Stockholm. I vissa fall fick de våldsamma slagen att camaglio (järnhuva i nät) penetrerade offrens skallar.

Slaget vid Visby (1361) var ett våldsamt medeltida slag, som utkämpades mellan invånarna på Gotland och danskarna, med de sistnämnda som segrande.Slaget lämnade ett bestående arkeologiskt arv; massor av slaktade soldater och medborgare låg utspridda över det som en gång var ett slagfält för blod. Nedskurna och brutna ben, skelett fortfarande i sin ringbrynja och pansar, och krossade dödskallar, några fortfarande med spjut och knivar som sticker ut ur dem.

425 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us