Myling

0

Skväken

Skväk, det är då ett barn har blivit gjort av med, så att det har börjat spöka där. Dom kan...

2021-08-27
0

Mylingen

Mylingen, hade vid sidan av sitt vanliga skrämseluppdrag även ett annat kall-att förhindra barnamord. Mylingen, myringen eller myrdingen (på vissa...

2021-08-27
0

Idala Mylingen

Det var på ett ställe som det bodde en gammal käring, som hade tatt livet av ett barn, när hon...

2021-08-26
0

Barnskelettet i innertaket

I samband med att ett hus från 1700-talet skulle renoveras i Tierps kommun ramlade en låda ner med ett makabert...

2021-08-24
0

Ähpar – Barnspöken

Dessa barnspöken, om man så får säga, irra rolösa omkring. Kommer det människor i deras väg, vilja de på allt...

2021-08-18
0

Utkastingen

En form av gast som det berättades om i hela Sverige var mylingen (i norra Sverige sade man utböling eller...

2021-08-17
0

Bredhults Myrdingen

I Bredhult, i Bergs socken, höll sig en Myrding, som spökade om nätterna, så att folket aldrig kunde få någon...

2021-07-16

Contact Us