Posted in Sägner Väsen

Fäbodvall mylingen

Det skulle bliva dans på Norrbo fäbodvall. Flickor och pojkar samlades till vallen. Vallens “stinta” var mycket vacker och pojkarna uppsökte henne gärna. Nu var…

Continue Reading...
Posted in Folktro Sägner Spöken

Idala Mylingen

Det var på ett ställe som det bodde en gammal käring, som hade tatt livet av ett barn, när hon var ung. Så var det…

Continue Reading...
Posted in Folktro Sägner

Balkåssätra Mylingen

I Balkåssätra var en tös som tog liv’ av sin nyfödde. Hon strypte honom med ett band. Så tog hon och stack den ned i…

Continue Reading...
Posted in Sägner Väsen

Myringen

Myringar voro personer, som fallit offer för mördare och sedan i hemlighet blivit begravda o oftast avlägset belägna kärr eller mossar. Ofta under mörka höst-…

Continue Reading...
Posted in Sägner

Värings mylingen

Det var ena, som fått tre barn, men hon hade tagit död på dem och begravt dem under golvet. Hon gifte sej. Brudnatten la’ hon…

Continue Reading...
Posted in Sägner Spöken

Lötbacken gasten

En gång när min gumma va ute och gick mellan Lytta och Löten in mörk höstkväll va de någe som följde me henne och skratta….

Continue Reading...
Posted in Sägner Väsen

Balkåssätra mylingen

I Balkåssätra var en tös som tog liv’ av sin nyfödde. Hon strypte honom med ett band. Så tog hon och stack den ned i…

Continue Reading...
Posted in Folktro

utkastingen

En form av gast som det berättades om i hela Sverige var mylingen (i norra Sverige sade man utböling eller utkasting): ett nyfött spädbarn som…

Continue Reading...
Posted in Sägner

Gråtarmyra myrdingen

Det är en myr här bort på skogen, som kallas “Gråtarmyra”. Namnet har uppkommit av den anledningen, att man där hört “utbölingen” gråta och skrika….

Continue Reading...
Posted in Folktro

Mylingen

Mylingen, hade vid sidan av sitt vanliga skrämseluppdrag även ett annat kall-att förhindra barnamord. Mylingen, myringen eller myrdingen (på vissa håll även kallad gast) var…

Continue Reading...
Posted in Spöken

Skvetjen

Det var i min ungdom. Då jag en kväll gick från Strinne i Bjärtrå och hem till Räfsön, blev jag ut för en underlig sak….

Continue Reading...
Posted in Sägner

Myrdingen och Skomakaren

I Bredhult, i Bergs socken, höll sig en Myrding, som spökade om nätterna, så att folket aldrig kunde få någon ro. Så var det lite…

Continue Reading...
Posted in Väsen

Hjortsberga Myrdingen

På en gård i Hjortsberga socken var en nattstuga, der det hördes spela hvar endaste natt. Ingen tordes ligga der. Ändteligen kom der en karl,…

Continue Reading...