Offerdals raokan

Då jag var barn var det en gammal [lapp-] gumma hemma i Offerdal som berättade, att det var en som hade dödat ett spädbarn i hemlighet, som…

Skväken

Skväk, det är då ett barn har blivit gjort av med, så att det har börjat spöka där. Dom kan höra att det gråter och kvider som…

Mylingen

Mylingen, hade vid sidan av sitt vanliga skrämseluppdrag även ett annat kall-att förhindra barnamord. Mylingen, myringen eller myrdingen (på vissa håll även kallad gast) var ett spökbarn….

Idala Mylingen

Det var på ett ställe som det bodde en gammal käring, som hade tatt livet av ett barn, när hon var ung. Så var det en skomakare…

Barnskelettet i innertaket

I samband med att ett hus från 1700-talet skulle renoveras i Tierps kommun ramlade en låda ner med ett makabert fynd. Jim Blixt och hans dotter håller…

Ähpar – Barnspöken

Dessa barnspöken, om man så får säga, irra rolösa omkring. Kommer det människor i deras väg, vilja de på allt sätt giva sig tillkänna för att få…

Utkastingen

En form av gast som det berättades om i hela Sverige var mylingen (i norra Sverige sade man utböling eller utkasting): ett nyfött spädbarn som dödats av…

Bredhults Myrdingen

I Bredhult, i Bergs socken, höll sig en Myrding, som spökade om nätterna, så att folket aldrig kunde få någon ro. Så var det lite före jul…

Contact Us