På herrgården Ljungby egor ligger en stor sten, kallad Maglesten, under hvilken trollen fordom hade sitt tillhåll och der de plägade med dans och lekar fira sin jul. En julnatt satt fru Cissela Ulfstand på sin gård och hörde huru trollen larmades och väsnades under stenen.

Read More

Skattehemman i Tofteryds socken och Östbo härad af Jönköpings län, märkvärdigt för de på dess egor befintliga fornlemningarna. Dessa bestå dels af resta stenar, af hvilka, åtminstone en tydligen blifvit rest af menniskohänder, dels af en s. k. jättesten. Enligt folksägnen kastad af en jätte ända

Read More

Contact Us