Uti Askers och Lennäs socknars skogsbygd omtalas sedan flera mansåldrar ett troll Ysätters Kajsa, som enligt sägen flera gånger uppenbarat sig, än såsom en gammal skinntorr gumma, än såsom ett medelålders fint fruntimmer klädd efter nyaste modet, men vanligast såsom en ung förtjusande flicka, alltid

Read More

Gilberts håla i Syltahagen vid Kumlaby på Visingsös östra sida är en djup, numera dyfylld håla, som enligt sägnen ska ha åstadkommits då trollkarlen Kettil Runske där manade ned i jorden sin onde lärjunge, trollkarlen Gilbert (även kallad Gilbertil) från Ölmestads socken (dagens Ölmstad), för

Read More

I Kubbe lär det ha bott ett jättefolk långt tillbaka, och dom var så grova och stora så. Kvinnfolken hade kicker som var så stora och långa, så när dom skulle färdas så kastade dom dem över axlarna, och barna satt på ryggen och sög

Read More

Sägnen om Västerby gruva i Hammar. Denna gruva ligger på Hammars prästgårdsmark. Prästen där hade en dräng som ansågs vara lite underlig. Han berättade att han om nätterna träffade tomtar vid gruvan. Småväxta varelser ungefär alnslånga. En gång sade de till honom att de skulle

Read More

Ofta har man ju hört berättas om att såväl människor som djur blivit “bergtagna”. Som barn trodde man orubbligt på sådana historier. Sedan man blir äldre, kallar man det vidskepelse, vilket jag inte vill påstå, att det varken är eller inte är. Ovannämnde “Stor-Kalle”, vars

Read More

På gården Bassune under Tyllinge bodde en gång en bonde vid namn Fnasken. Han hade gjort sig uppmärksam på att trollen som bodde uppe i det höga Röberget intill sjön Björken, var de som stal och gjorde illa för hela grannskapet runt omkring. Han gick

Read More

För mycket, mycket länge sedan stodo två troll, Jata och Kata, på Storsjöns östra strand och kokade vatten i var sin kittel. De kokade och spädde, kokade och spädde dagar, veckor och månader, undrande och väntande, vad det slutligen skulle bli därav. Efter en lång

Read More

På herrgården Ljungby egor ligger en stor sten, kallad Maglesten, under hvilken trollen fordom hade sitt tillhåll och der de plägade med dans och lekar fira sin jul. En julnatt satt fru Cissela Ulfstand på sin gård och hörde huru trollen larmades och väsnades under

Read More

Skattehemman i Tofteryds socken och Östbo härad af Jönköpings län, märkvärdigt för de på dess egor befintliga fornlemningarna. Dessa bestå dels af resta stenar, af hvilka, åtminstone en tydligen blifvit rest af menniskohänder, dels af en s. k. jättesten. Enligt folksägnen kastad af en jätte

Read More

Contact Us