2024-07-25

Vid Björnaryds by  finns en liten ävja (en göl 40 x 80 m.) som vid 1900-talets början blev mycket omtalad. Man hade nämligen trott, dels att där bott troll, dels att en större skatt skulle finnas på ävjans botten.

Skatten skulle ha blivit nedlagd i krigstider, antingen av ortens befolkning för att den ej skulle falla i fiendens händer, eller av den besegrade krigstruppen som hellre sänkte sin krigskassa än lämnade den som segerbyte till sin överman. Detta under förhoppning att efter krigets slut  kunna återfinna den gömda egendomen.

Kloka gummor hade försäkrat att man skulle kunna ta upp de dolda skatterna. Två gånger försökte man och lade därvid ner åtskilligt med både arbete och penningar. Man prövade bland annat att med hjälp av en pumpinrättning, dragen av oxar eller hästar, tömma hela ävjan på vatten. Det enda man fann var en del stockar och dyligt.I stället blev man övertygad om sanningen att man inte skall vända sig till spåkvinnor eller fika efter snöd vinning, ty då blir man lätt bedragen.

Vem vet? Kanske finns skatten kvar i dyn? Och varför kallas den även Klockegölen? Är det månne fler kyrkklockor som gömts undan? H Boqvist, född i Björnaryd, har berättat att de som barn inte fick gå ner till Trollgölen. Den sades vara bottenlös.

Hennes farbror har berättat för henne att enligt sägnen skulle det finnas en skattkista i gölen. En gång var det några som lyckades få upp kistan. För att få den med sig hem till Björnaryd fick de inte prata eller skratta under arbetet. När de började gå med kistan fick de plötsligt se ett begravningsfölje. Då var det en som inte kunde tiga. Kistan gled då snabbt tillbaka i gölen. Sedan försökte de inte ta upp den fler gånger.

533 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us