Nynäs slott

Nynäs slott var sätesgård redan på 1300-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden kan ha uppförts på 1650-talet av Erik Gyllenstierna, men har sedan dess genomgått flera ombyggnader. Sitt nuvarande utseende fick herrgården på 1860-talet. Med sitt branta sadeltak och trappstegsgavlar för byggnaden tankarna snarare till senmedeltid och renässans än till det senare 1600-talets barockideal. Bland de namnkunniga […]

Kyrkogrim

En kyrkogrim är, enligt gammal sägen, en bagge, hund, tupp, häst eller något annat levande djur, som när en kyrka byggdes, i skyddsmagiskt syfte, begravdes levande under en av kyrkans hörnstenar. Kyrkogrimen hade till uppgift den nattliga vakten vid kyrka eller kyrkogård. Hur oansenligt detta djur än varit under sin livstid, blev det dock, sedan […]

ladugårdsspöket

I Jöns-Pers ladugård i Kölsillre spökade det också för jämnan. I ladugårdsbygget fanns en så kallad ladugårdkammare. Mellan denna och ladugården fanns en sedan många år igenspikad dörr. Om man vistades i kammaren, kunde man nästan alltid genom denna dörr höra, hur någon stökade och ställde i ladugården. Om det var gårdstomten eller någon annat […]