Johan Holmgren i Odensvi, lånade benknotor på kyrkogården, som han skulle ha till någonting, dagen därpå. Men om natten fick han ingen blund i ögonen, ” å han blev mäst toki, inna han fått skynde sej å bäre dom te´bakes igen.” Uppt. Ankarsrum den 25/4 1936

Read More

Mellan blocken. En av de största rymmer Laggagrottan. Grottans ingång är trång, men den mynnar i ett torrt utrymme stort nog för att övernatta i. En mindre grotta finns också längre upp på berget. Det finns gott om sägner kring Laggagubben som ska ha huserat här.

Read More

En kyrkogrim är, enligt gammal sägen, en bagge, hund, tupp, häst eller något annat levande djur, som när en kyrka byggdes, i skyddsmagiskt syfte, begravdes levande under en av kyrkans hörnstenar. Kyrkogrimen hade till uppgift den nattliga vakten vid kyrka eller kyrkogård. Hur oansenligt detta djur

Read More

När dom byggde kyrkan så bodde det jättar i bergen ikring sjön, och dom var så oskapli’ elak över kyrkan och tålde inte höra ljuden av kyrkklockorna. Så var det en jätte, som bodde på andra sidan sjön oppi Åsberget. När han fick höra kyrkklockorna första

Read More

För mycket, mycket länge sedan stodo två troll, Jata och Kata, på Storsjöns östra strand och kokade vatten i var sin kittel. De kokade och spädde, kokade och spädde dagar, veckor och månader, undrande och väntande, vad det slutligen skulle bli därav. Efter en lång tid

Read More

Det var på ett ställe som det bodde en gammal käring, som hade tatt livet av ett barn, när hon var ung. Så var det en skomakare där och gjorde skor. Den unge bonden där på stället talte om för skomakarn, hur det förhöll sig och

Read More

Förr var de alltid så rädda för att den döde skulle gå igen. Man brukade därför så ut hörfrö (linfrö) över den igenskottade graven, ty då kunde den döde inte komma någon vart, förrän han plockat upp alla fröna, och innan han hunnit så långt, var

Read More

En man här i socknen hade skaffat sig en bese eller spirituss. Det var ett litet kreatur – en tarbagge – sprutfluga ell dyl som genom visstelse i en trääska och matande med blod eller spott förvandlades till en bese. En gång om dagen tittade ägaren

Read More

I Balkåssätra var en tös som tog liv’ av sin nyfödde. Hon strypte honom med ett band. Så tog hon och stack den ned i en bytta och satte locket på och satte den under en granrot. Det spöka på det stället. En gång kom en

Read More

I Nykarleby vid Åminne ligger en vacker, med gamla furor bevuxen kulle, som allmänt kallas för Galgbacken. Att denna skogsdunge i tiden användes som avrättningsplats av grova förbrytare är känt och historiskt bevisat. [Galgbacken fanns på kullen nordost om och på andra sidan Socklotvägen.] Det var

Read More
Load More

Contact Us