Tagg: Väsen

2018-11-08 / / Sägner
2018-11-04 / / Sägner

Myringar voro personer, som fallit offer för mördare och sedan i hemlighet blivit begravda o…

2018-10-12 / / Sägner
2018-10-07 / / Sägner
2018-10-06 / / Sägner
2018-10-06 / / Folktro

Skeppsrået var ett övernaturligt väsen som troddes vaka över skeppet och varna sjömännen om det…

2018-10-06 / / Folktro

Gloson, som även kallas Gravson eller Gluffsuggan, är ett av den nordiska folktrons märkligaste vidunder.…

2018-10-06 / / Folktro
2018-10-05 / / Sägner
2018-10-05 / / Folktro