Mord

0

Svartdals – spelmannen

På Böleskogen efter landsvägen är en plats, som de kallar Svartöalen. Där på skogen i närheten har det sedan urgamla...

2021-11-09
0

Gästgiveri spöket

På Kristinedal nära Uddevalla bodde en gästgivare, som mördat sin hustru. Så kom det en herre dit sent en kväll....

2021-10-25
0

Den mördade uppenbarar sin grav

Den märkliga händelse, som jag här skall berätta, tilldrog sig i Söderala socken i Hälsingland under 1850-talet. Min närmaste grannfru...

2021-10-25
0

Spismurens hemlighet

I en av de många småsocknarna några mil norr om Uppsala, tilldrog sig för åtskilliga år sedan något egendomligt.. i...

2021-09-27
0

Barnekowska ringen

Allra märkligast är dock traditionen om den “Barnekowska ringen”. Denna leder sitt ursprung från den bekanta grevinnan Margareta Ascheberg, änka...

2021-09-07
0

Källa ödekyrka

Från början en hednisk offerkälla som dyrkats av de som vallfärdade hit för att få bot av källrået. Källan sägs...

2021-08-29
0

Wanbo Herrgård

Under en tid bodde Ödgisler Birgersson, biskop i Västerås Stift, i Wanbo. Han var kyrkans utsände och skatteindrivare. Han var...

2021-08-25
0

Sköldviks spökerier

På Sköldvik gård har spöket ett namn: Nils Rosenschmidt. Rosenschmidt var en rik gårdsägare och officer i slutet av 1500-talet....

2021-08-22

Contact Us