För några år sedan sutto vi tillsamman några stycken på ett julkalas. Vi talade om övernaturliga ting och plötsligt frågade en av de närvarande, en pensionerad officer, om vi ville höra en verkligt sann historia, så skulle han berätta. Jag minns att jag blev något

Read More

Vid Torgare prästgård i Kronoby öppnas och stängs dörrar av sig själv. Där finns en blodfläck som inte går att tvätta bort. Det talas om att prästen som hängdes där aldrig har lämnat huset.Prästen Jacob Aulin hängdes på Torgare prästgård i Kronoby i början av

Read More

Huldremose kvinnan, eller Huldre Fen kvinnan, är en myrkropp som återfanns1879 i en torvmose nära Ramten, Jutland, Danmark. Analys av Carbon 14-datingen avslöjade kvinnan hade levt under järnåldern, cirka 160 f.Kr. till 340 eC. De mumifierade resterna ställdes ut på Danmarks Nationalmuseum. De utarbetade kläderna

Read More

1943 togs det upp torv i Rogetorps mosse vid Ålleberg utanför Falköping. Där hackades torven fram för hand med speciella torvhackor. Under arbetet på mossen hade arbetarna under åren gjort en del fynd av flinta. Nu hittades ett skelett efter en människa – Hallonflickan. GANSKA

Read More

Kyrkoherden i halländska Grimeton tyckte nog att det hela var en smula egendomligt. På midsommarafton 1936 hade han blivit kontaktad av landsfiskalen som bad honom förrätta begravning av en man som påträffats död i en mosse. Men redan dagen därpå ringde chefen för museet i

Read More

En kvinna, som ingalunda vandrat den kristliga dygdens väg, gick och hängde sig. Under den tid hon stod lik, var det fullt med skator omkring husen. Ingen kunde förstå, var alla skatorna kom ifrån, men bara den döda kom i jord, så försvann de. Mord

Read More

På 1780-talet flyttade boktryckaren Per-Olov Axmar till Falun från Gävle. Han började trycka Fahlu Weckoblad, en framgångsrik tidning som gavs ut enda till 1821. Familjen bodde i kvarteret där Falu polishus ligger i dag, och förutom sin fru hade Per-Olov också en son som hette

Read More

Silbodalsprästen, Anders Lindbäck, fick tjänsten som präst i Silbodals socken och det var en mycket fattigt trakt som han kom till 1862, från Dalsland. Fattigdomen bekymrade Lindbäck och började att mer eller mindre att styra socknen med stålhand. Han avskaffade kyrkorådet och ersatte det med

Read More
Load More

Contact Us