En medeltida eller sachsisk man vars skelett hittades i en romersk villa i Hampshire, England, kan ha begravts på landsbygden på grund av en käkdeformitet som fick hans samhälle att betrakta honom som plågad av andar. Det är också möjligt att samhället tidigare hade trepanerat

Read More

Platser som ansågs synnerligen hemsökta var kyrkogårdar, galgbackar, gamla slagfält eller platser där personer dött plötsligt eller under drastiska omständigheter. Vanligen var den döde knuten till en viss plats, ofta till den plats där den en gång omkommit. Här nedan finns 4 st sägner om

Read More

I Kumla fattigstuga dog år 1862 en Nämndemansenka från Stene by, och natten innan hon afled timade följande uppenbarelse. De som bodde der tillsammans med enkan funno rummet i hast upplyst och sågo då en snyggt klädd karl, i hvilken en af de inneboende gummorna

Read More

Uti Askers och Lennäs socknars skogsbygd omtalas sedan flera mansåldrar ett troll Ysätters Kajsa, som enligt sägen flera gånger uppenbarat sig, än såsom en gammal skinntorr gumma, än såsom ett medelålders fint fruntimmer klädd efter nyaste modet, men vanligast såsom en ung förtjusande flicka, alltid

Read More

I Takene bodde en trollkäring, som hette Annika. Hon skulle vara en med de värsta de hade i trakterna. En gång hade hon tagit en tös med sig till Blåkulla. Den tösen hade lärt sig göra harar. Någon bad henne att hon skulle göra en

Read More

Mobiltelefoner hade ännu inte uppfunnits när bilden togs 1943, i Islands huvudstad Reykjavik. Men några på sociala medier har misstänkt att en kille på bilden faktiskt håller i en. Ett krigsfoto från 1940-talet har gjort att vissa personer hävdar att det bevisade att tidsresor är verkliga. Bilden verkar

Read More

I Ströms socken i Jämtland var det en gumma, som en längre tid for och »gick igen”, sedan hon var död. Hon syntes alltid bära på en mjölkstäva. Man trodde, att hon i livet brukat fara och tjuvmjölka grannarnas kor och därför fått till straff

Read More

När någon låg för döden så stöpte de över honom för att se om han skulle dö eller bli bra igen. Vid begravningen brukade de kasta ett eldkol efter när de bar ut liket för att den döde inte skulle gå igen. Men det minns

Read More

Nuförtiden, när människor refererar till ”demoner”, menar de vanligtvis inte en hornig gremlin från helvetet. Men om du tänker efter så är tron ​​på demoner och demoniska gudar fortfarande mycket utbredd i vår kultur. Filmen The Exorcist , och andra liknande filmer har alla presenterat

Read More

Sebastien Michaelis (1567-1620) är en framstående figur inom demonologin. Han var en fransk präst och författare till boken ”Demonolatry”, som diskuterade demonernas hierarki. Sebastien hade omfattande kunskap om demoniska krafter, ritualer och botemedel för att skydda mot onda andar. Hans arbete hjälpte till att forma mycket av

Read More
Load More

Contact Us