2024-04-16

Norbergs gamla lasarett invigdes 1868 och lades ned 1947. En gång i tiden var det centrum för sjukvården i norra länsdelen. Genom åren har många sökt vård och dött på grund av sina skador på lasarettet.

På grund av den hårda gruvindustrin och järnbruksarbetet på orten var det ofta allvarliga skador som behandlades. Även ett utbrett alkoholmissbruk vid den här tiden lär ha belastat sjukhusbeläggningen.

Särskilt omtalat blev ett fall där ett barn var nära att förolyckas och doktorn skrivit i sin journal: ”Det var rysligt att se det arma barnet å vilket huvudet, halva bröstet och armarna var övertäckta av ett enda sår, till och med tungan var illa bränd”.

Pojken klarade sig, men blev gravt handikappad. Läkaren skriver vidare i sin journal: ”Båda ögonen är förstörda, hakan är neddragen mot bröstet och fastväxt där så att då gossen skall lyfta upp huvudet lite, är högra över- och underarmarna flecterade (böjda) mot varandra och till en del ihopväxta.”

Man kan bara tänka sig vilka fruktansvärda känslor som kan ha utspelats på denna plats vars energier fortfarande alstras i de gamla stenväggarna?

Lasarettet sägs vara hemsökt och besökare som fotograferat platsen i mörker har fångat märkliga och oförklarliga artefakter i bilderna

284 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us