2024-07-13

Det sägs ofta att det finns spöken på gamla herrgårdar. På Alberga gård finns det hela två av dem: Vita frun och Svarta frun. Det viskas att Svarta frun är själva Amalia Kiseleff och Vita frun hennes syster Emilia Ehrström, det vill säga döttrarna från den holländska släkten Mattheiszen. Den tredje systern, Hilda Frazer, lär aldrig ha spökat på Alberga gård.

Kirsti Gallen-Kallela minns sitt liv i Gamla Alberga: Övre våningen hade varit obebodd i några år. Endast Erik Ehrström bodde där då han var pojke, och sköt åt alla håll då det spökade på vinden. Då det också började spöka på Nya Alberga, sade gamla Manda:

”Jaså, hon har flyttat dit nu från Gamla Alberga.”

Ännu på 1920-talet syntes fruarna till, och har också blivit observerade ett flertal gånger efter det. Då byggnaden rustades upp i början av 1990-talet blev de stora och starka arbetsmännen skrämda, då de plötsligt fick höra kvinnligt fnitter och ljudet av klackskor.

Det sägs att Vita frun är den lugnare av systrarna. Hon trivs i köket och njuter av att knyppla spets, medan Svarta frun är mer dyster och orolig till sin läggning. Hon driver också ibland omkring i källarna. Det är sannolikt att frun besöker källaren för att försäkra sig om att vinbärssylten inte börjat mögla!

548 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us