Posted in EVP Stenhus Strange

Den mystiska rösten på Torpa stenhus

Den 23 juli 2009 besökte myling.se Torpa Stenhus. Vi gick den guidade visningen av stenhuset. I en av inspelningarna som förövrigt var inspelad på en…

Continue Reading...
Posted in ITC World

The historical development of ITC – English

The historical development of ITC has been treated extensively in the literature. Beginning with the 20ies in our century several mediums predicted technical contacts explaining…

Continue Reading...
Posted in Radioprogram

Att jaga spöken med radiomottagare och bandspelare

Att jaga utsagor från spöken med radiomottagare och bandspelare, Om EVP/ Electronic Voice Phenomenon. Konstnären Leif Elggren pratar med Marie Wennersten om Edison och EVP…

Continue Reading...
Posted in EVP

Spela in EVP – How to?

Electronic Voice Phenomenon (EVP) är i grunden en mystisk inspelning av förståeliga röster från okända källor. Rösternas ursprung har ingen fysisk förklaring, men de antas…

Continue Reading...
Posted in Spöken

Din guide till spöken och hur dom skapas

I hundratals år har människor i viss mån trott på spöken. Spöken hittas i forntida litteratur, teater och i filmer. Ändå spöken är i stort…

Continue Reading...
Posted in Edison

Edison – Ghost of a machine

“Jag har på jobbet under en tid byggt en apparat för att se om det är möjligt för personligheter som har lämnat jorden för att…

Continue Reading...
Posted in EVP

EVP en kort historia

1920-talet. Det är inte allmänt känt att Thomas Edison på 1920-talet försökte uppfinna en maskin som skulle kommunicera med de döda. Tänkte detta var möjligt…

Continue Reading...
Posted in EVP

Elektroniskt röstfenomen

Elektroniskt röstfenomen (ERF), från engelskans Electronic Voice Phenomena (EVP), är ett påstått paranormalt fenomen som kan uppkomma vid inspelning på diverse inspelningsmedia så som kassettband,…

Continue Reading...
Posted in ITC

Instrumentell transkommunikation (ITK)

Instrumentell transkommunikation (ITK) kallas en typ av pseudovetenskap som går ut på att med hjälp av radio, dator, tv och annan elektronisk utrustning få kontakt…

Continue Reading...
Posted in Forskare

Lizz Werneroth

Lizz Werneroth är född i Söderhamn, Hälsingland. Hon utbildade sig till keramiker på 1950 – talet sedan hon flyttat till Malmö. 1968 vaknade hennes intresse…

Continue Reading...