Posted in ITC World

The historical development of ITC – English

The historical development of ITC has been treated extensively in the literature. Beginning with the 20ies in our century several mediums predicted technical contacts explaining…

Continue Reading...
Posted in EVP

Elektroniskt röstfenomen

Elektroniskt röstfenomen (ERF), från engelskans Electronic Voice Phenomena (EVP), är ett påstått paranormalt fenomen som kan uppkomma vid inspelning på diverse inspelningsmedia så som kassettband,…

Continue Reading...
Posted in Strange

Letters from hell

On December 4, 1994, German ITC researcher Adolf Homes (Rivenich) received a letter on his Commodore 64 computer from Auschwitz commandant Rudolf Hoess, 47 years…

Continue Reading...
Posted in ITC

Instrumentell transkommunikation (ITK)

Instrumentell transkommunikation (ITK) kallas en typ av pseudovetenskap som går ut på att med hjälp av radio, dator, tv och annan elektronisk utrustning få kontakt…

Continue Reading...