On December 4, 1994, German ITC researcher Adolf Homes (Rivenich) received a letter on his Commodore 64 computer from Auschwitz commandant Rudolf Hoess, 47 years after his execution for crimes against humanity. Here’s the letter from Hoess, describing the hell that he and many of

Read More

Människor har försökt kommunicera med de döda sedan början av mänsklighetens historia. När vi gick in i den industriella tidsåldern har teknologin öppnat nya vägar för att försöka skapa kopplingar till livet efter detta. Instrumentell transkommunikation är tron ​​på att människor kan använda elektronik, från

Read More

Elektroniskt röstfenomen (ERF), från engelskans Electronic Voice Phenomena (EVP), är ett påstått paranormalt fenomen som kan uppkomma vid inspelning på diverse inspelningsmedia så som kassettband, minidisc eller rullband. ERF är en del av det bredare fenomenet instrumentell transkommunikation (ITK). Fenomenet uppges yttra sig så som

Read More

Instrumentell transkommunikation (ITK) kallas en typ av pseudovetenskap som går ut på att med hjälp av radio, dator, tv och annan elektronisk utrustning få kontakt med väsen från andra dimensioner, i en (åtminstone till synes) övernaturlig mening. Ursprung ITK härstammar från EVP (Electronic voice phenomenon,

Read More

I Luxemburg bor paret Maggy och Jules Harsch-Fischbach; hon är lärare och han statstjänsteman. Maggy blev intresserad av ERF 1985 och ville forsöka spela in. Jules var inte intresserad, så hon började på egen hand i juni 1985. Efter fem dagar fick hon in svaga

Read More

Contact Us