Den mördade uppenbarar sin grav

Den märkliga händelse, som jag här skall berätta, tilldrog sig i Söderala socken i Hälsingland under 1850-talet. Min närmaste grannfru har berättat upplevelsen efter sin far, som gick i borgen för dess sanningsenlighet. Jag berättar alltså efter fru Stocksell.  I mitt hem brukade vi varje år odla lin. När detta var bearbetat och färdigt till […]

Shadow People – Teorier bakom Oförklarliga Fenomen

Många spökforskare strävar konsekvent efter att få dokumentation om förekomsten av och orsaken till förekomsten av de skuggor som tycks ha ett eget liv. Spökhistorierna är genomgående som cirkulerar på internet om de personliga erfarenheter som många har haft med dessa mystiska varelser. Medan många tror att dessa varelser är spöken, andra tror inte att […]

ladugårdsspöket

I Jöns-Pers ladugård i Kölsillre spökade det också för jämnan. I ladugårdsbygget fanns en så kallad ladugårdkammare. Mellan denna och ladugården fanns en sedan många år igenspikad dörr. Om man vistades i kammaren, kunde man nästan alltid genom denna dörr höra, hur någon stökade och ställde i ladugården. Om det var gårdstomten eller någon annat […]