2024-05-27

Tvåtjärn var ett riktigt spökhål, så länge någon av den gamla spåsläkten levde, men sedan Hindrik Edvald Vesterlund för en 30 år sedan dog, har där varit lungt. Han var den sista av släkten. Det sista spökeriet, som förekom där, var detta.

Johan Göransson och en hans syster var jätare där hos sina föräldrar. En dag var det en ko, som gick ned sig för dem mitt på hårda backen, alldeles som hade det varit dy. Pojken sprang genast hemåt för att få hjälp åt kon.

På vägen mötte han tre ryttare, som hade eldröda hästar med vit man. Då dessa kom till kon och flickan, steg de av, lade tyglarna på marken och lyftade upp kon. Flickan ville tacka dem, men de sade, att det behövde hon inte göra. Det var bara deras plikt att hjälpa henne. Så for de vidare. De tog allt spökeri med sig. Det var inga naturliga varelser.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:VI_1917.

379 visningar

 

Print Friendly, PDF & Email

Contact Us