Spöken

0

Conrad Falkenbergs porträtt

Det ofvanomtalta porträttet af friherre Conrad Falkenberg, som är. måladt i olja, framställer Börstorps grundläggare i kroppsstorlek och hel figur...

2021-09-05
0

Trosa Kyrka

Det jag nu först ämnar berätta, tilldrog sig inte i någon gård, utan på en kyrkogård, men det kan väl...

2021-08-29
0

Akamella ödekyrkogård

Här sägs de döda göra stort oväsen över sitt missnöje med ordningen på kyrkogården. Hungersnöd och farsoter gjorde så att...

2021-08-29
0

Svarta Damen

Kring midnatt kan man se ett sexspann med svarta hästar komma körande i en rasande fart upp på herrgårdsplan. De...

2021-08-22
0

Bålsta Gästgivaregård

En morgon sågs en gammal kvinna i mörka kläder stå och brygga kaffe. Hon kunde vid första anblicken vara en...

2021-08-22
0

Sköldviks spökerier

På Sköldvik gård har spöket ett namn: Nils Rosenschmidt. Rosenschmidt var en rik gårdsägare och officer i slutet av 1500-talet....

2021-08-22
0

Gathenhielmska huset

Det sägs att den fruktade kaparen Lars Gathenhielm hemsöker sin gamla tomt vid Stigbergstorget där Gathenhielmska huset byggdes efter hans...

2021-08-20
0

Katthamra gård

Häxans hus, eller Katthamra gård och vandrarhem som det egentligen heter är ett spökhus på Gotland där det sägs synas...

2021-08-20
0

Tingsfogdegården

I mitten på 1600-talet låg Tingsfogdegården på Bygatan med en vinkelbyggnad mot Frälsegården. När spökerierna tog fart bodde det omkring...

2021-08-20

Contact Us