2024-05-21

Rättelövs by ligger vid Almaån sydväst om Ballingslöv. Där den gamla stenbron leder över ån låg förr en kvarn som kallades Kattamöllan. I dag är kvarnen borta, den revs när ån kanaliserades i slutet av 1800-talet. Då byggdes också den nuvarande bron över ån. Bondgården som låg intill kvarnen ägdes av möllaren.

De gamla sa att det spökade något rysligt i kvarnen. Folk hade sett vita skepnader i möllan, ute i vattenfallet samt även på gården. Särskilt ofta visade sig spöket i kostallet. Vad var det då för orolig varelse som som gick igen?

Jo på gården hade det bott en kvinna som en gång vid nattvardsgången tagit oblaten ur munnen och smusslat med sig den hem. Väl hemma gav hon oblaten till korna för att de skulle trivas bättre. Det här var ju en syndig handling och när hon var död, gick hon igen och varje natt var hon bland djuren och oroade dem.

Liknelse med andra sägner: Vanhelgandet av nattvardsbrödet är ett motiv som återfinns i sägnerna om de beryktade häxorna Potta Långhaka i Kullabygd och Gertrud -Jeppa i Löderup. Det var en av orsakerna att de gick igen och måste pålas ner i jorden.

380 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us