2024-07-25

Den tidigaste kända hänvisningen till Baphomet kan spåras tillbaka till ett brev skrivet av en fransk korsfarare 1098. Enligt korsfararen kallade muslimerna i det heliga landet en viss ”Baphometh” före striden. Det är allmänt accepterat idag att detta namn är en korruption av Muhammed, islams grundare. Europeiska kristna vid den tiden uppfattade islam som dyrkan av Muhammed, vilket de ansåg att avgudadyrkan.

Utvecklingen av Baphomet fortsatte 1307, när de mäktiga tempelriddarna undertrycktes i Frankrike. Några av tempelrorden erkände att de dyrkade en idol, det verkar som om deras berättelser var inkonsekventa. Till exempel hävdade vissa att idolen var Johannes Döparens avhuggna huvud , medan andra hävdade att det var statyn av en katt med tre ansikten.

Det var först 1854 som Baphomet blev den gethövdade figuren som vi är bekanta med idag. Det var Eliphas Levi, en fransk ceremoniell magiker, som ombildade Baphomet som en figur som han kallade ”Sabbatsbocken”.

Levi’sBaphomet adopterades av den berömda ockultisten Aleister Crowley . Det var Crowley som kopplade samman Baphomet med Satan och kopplade denna ikon med idén om undertryckt kunskap och hemlig dyrkan. Sålunda, i motsats till traditionellt kristet tänkande, hävdade Crowley att Satan inte var mänsklighetens fiende, utan dess allierade.

594 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us