Många spökforskare strävar konsekvent efter att få dokumentation om förekomsten av och orsaken till förekomsten av de skuggor som tycks ha ett eget liv. Spökhistorierna är genomgående som cirkulerar på internet om de personliga erfarenheter som många har haft med dessa mystiska varelser. Medan många tror att dessa varelser ärContinue Reading

Så vad är de illvilliga andarna som ser mycket ut som spöken i filmer och tv-program? Tja, att lägga bort det faktum att vi inte borde ta vår teologi från populärkulturen (snarare populärkulturen borde ta sin teologi från kyrkan), vi kan kalla dessa andar poltergeist. Problemet kommer när vi försökerContinue Reading

Skväk, det är då ett barn har blivit gjort av med, så att det har börjat spöka där. Dom kan höra att det gråter och kvider som ett barn. Det kan synas ett ljussken, det har jag också hört. Och då säg dom det är skväken. På Salteåsen ska detContinue Reading

I äldre folktro var gasten ett dödsväsen som kunde stå vid grindhål och vänta på människor för att ge dem en kram. Gastkramen var fruktad eftersom man kunde insjukna efteråt. Gengångare var oftast inte våldsamma, men det förekom berättelser där den som skändat en avliden kunde bli nedbrottad av denContinue Reading

Mylingen, hade vid sidan av sitt vanliga skrämseluppdrag även ett annat kall-att förhindra barnamord. Mylingen, myringen eller myrdingen (på vissa håll även kallad gast) var ett spökbarn. I regel ett oönskat spädbarn som mördats av sin moder. Mördats eller helt enkelt satts ut i skogen med en fläskbit att sugaContinue Reading