Nuförtiden, när människor refererar till ”demoner”, menar de vanligtvis inte en hornig gremlin från helvetet. Men om du tänker efter så är tron ​​på demoner och demoniska gudar fortfarande mycket utbredd i vår kultur. Filmen The Exorcist , och andra liknande filmer har alla presenterat

Read More

Denna gamla fäbodvall sägs vara en riktig spökplats där hästarna har reagerat redan på vägen vid fäbodvallen genom att tvärstanna och vägra gå vidare. För att få fart på ekipaget brukade kusken kasta ett järnföremål genom selbågen och sedan skynda sig att hoppa upp på

Read More

I de sydsvenska landskapen finns det en sorts spöken, som gå under benämning “joramålare”. Det är, enligt gammal folktro, sådana lantmätare, som mätt fel medan de levde och följaktigen icke sedermera fått ro i sin grav. Det springer en sådan joramålare i Emitslövs by. Många

Read More

Åtskilliga i denna Landsort under medeltiden ryktbara Konungsgårdar och slott hafva sedermera undergått den förvandling, att de förra numera äro Boställen och Bondehemman. De senare så förstörda, att endast ruiner derefter med svårighet kunna utpekas… Bland dem, som numera nästan råkat i glömska, är Gum.

Read More

Gilberts håla i Syltahagen vid Kumlaby på Visingsös östra sida är en djup, numera dyfylld håla, som enligt sägnen ska ha åstadkommits då trollkarlen Kettil Runske där manade ned i jorden sin onde lärjunge, trollkarlen Gilbert (även kallad Gilbertil) från Ölmestads socken (dagens Ölmstad), för

Read More

En gammal tant som dog så sent som 1923 talade om att hon hört av en man som var ute för att söka hästar och gjort upp en eld och redan lagt sig för att vila att bränderna hoppade långa stycken. Till slut kom ett

Read More

Här tala vi aldrig om gastar. Spöken kan man få höra talas om, men oftast heter det blott att den eller den ”går igen.” Spöken göra aldrig något ont. Men det är ju så, att folk bli rädda för dem. Det fanns för en tid

Read More

I Kubbe lär det ha bott ett jättefolk långt tillbaka, och dom var så grova och stora så. Kvinnfolken hade kicker som var så stora och långa, så när dom skulle färdas så kastade dom dem över axlarna, och barna satt på ryggen och sög

Read More

Om vittran eller bästa som hon kallas här finns en berättelse om hur hon besökte vallkullorna i Holmbergets fäbodar. Två vallkullar var för ett 50-tal år sedan där uppe och vallade kreatur. De brukade alltid ha sällskap med varandra under vallningen så var även fallet

Read More
Load More

Contact Us