Kategori: Väsen

Väsen och varelser

2018-10-07 / / Sägner
2018-10-06 / / Folktro

Skeppsrået var ett övernaturligt väsen som troddes vaka över skeppet och varna sjömännen om det…

2018-10-06 / / Folktro

Gloson, som även kallas Gravson eller Gluffsuggan, är ett av den nordiska folktrons märkligaste vidunder.…

2018-10-06 / / Folktro
2018-10-05 / / Sägner
2018-09-19 / / Väsen

Nattramnar är i svensk folktro gengångare efter självmördare eller döda odöpta barn. De troddes uppträda…

2018-09-10 / / Väsen

Den som Bysen får syn på i skogen, får synen förvrängd, så att han/hon inte…

2018-09-03 / / Väsen
2018-08-14 / / Folktro

Gloson – även kallad Gravson, Gluffsuggan, Galoppson eller Gluppson. Det var en stor och elak spöksugga…

2018-08-06 / / Folktro

En kyrkogrim är, enligt gammal sägen, en bagge, hund, tupp, häst eller något annat levande…