Posted in Brott & Straff Sägner Väsen

Bastulappen och tunnetappen och lera

Det här berätta de gamla i Ställberget, då jag var barn. Det var ett kvinnfolk där i byn som fick barn, sa de, men det…

Continue Reading...
Posted in Folktro Sägner Väsen

Jättarna och kyrkklockorna

När dom byggde kyrkan så bodde det jättar i bergen ikring sjön, och dom var så oskapli’ elak över kyrkan och tålde inte höra ljuden…

Continue Reading...
Posted in Väsen

Älvdansen

Sörön synas här och der på marken ringar af mörkare grässlag, och dessa, säger man, äro märken efter Elfvornas ringdansar. Under gamle prosten Lilliestråles tid…

Continue Reading...
Posted in Sägner Väsen

Lyktegubben

Lyktegubben har varit här framme i denna lilla stugan en kväll. Det var en som bodde här nere — han var ute en kväll och…

Continue Reading...
Posted in Kryptozoologi Väsen

Sjöodjuret i Orrviken

Flera personer såg storsjöodjuret utanför Orrvikens sågverk år 1965. De såg det i flera minuter. Vädret var varmt, sjön lugn. Djuret hade pucklar på ryggen….

Continue Reading...
Posted in Sägner Väsen

De Underjordiska

På Sotenäs var det en gång en man, som en dag var ute i markerna och gick i sällskap med sin flicka. När flickan vid…

Continue Reading...
Posted in Sägner Väsen

Myringen

Myringar voro personer, som fallit offer för mördare och sedan i hemlighet blivit begravda o oftast avlägset belägna kärr eller mossar. Ofta under mörka höst-…

Continue Reading...
Posted in Sägner Väsen

Balkåssätra mylingen

I Balkåssätra var en tös som tog liv’ av sin nyfödde. Hon strypte honom med ett band. Så tog hon och stack den ned i…

Continue Reading...
Posted in Folktro Väsen

Skeppsrået

Skeppsrået var ett övernaturligt väsen som troddes vaka över skeppet och varna sjömännen om det var fara å färde. Det tillhör en familj med flera…

Continue Reading...
Posted in Folktro Väsen

Gluffsuggan

Gloson, som även kallas Gravson eller Gluffsuggan, är ett av den nordiska folktrons märkligaste vidunder. De som sett henne (för det är alltid en hon)…

Continue Reading...
Posted in Folktro Sägner Väsen

Gloson och pigan

När prostinnan U. såsom flicka en gång var ute en qväll helt sent och hade en piga med sig, hörde hon något som traskade framför…

Continue Reading...
Posted in Sägner Väsen

Storsjöodjuret

Flera personer såg storsjöodjuret utanför Orrvikens sågverk år 1965. De såg det i flera minuter. Vädret var varmt, sjön lugn. Djuret hade pucklar på ryggen….

Continue Reading...
Posted in Väsen

Nattramnar

Nattramnar är i svensk folktro gengångare efter självmördare eller döda odöpta barn. De troddes uppträda nattetid i fågelgestalt och då främst som korpar. I sin…

Continue Reading...