Posted in Folktro Väsen

Gluffsuggan

Gloson, som även kallas Gravson eller Gluffsuggan, är ett av den nordiska folktrons märkligaste vidunder. De som sett henne (för det är alltid en hon)…

Continue Reading...
Posted in Folktro Sägner Väsen

Gloson och pigan

När prostinnan U. såsom flicka en gång var ute en qväll helt sent och hade en piga med sig, hörde hon något som traskade framför…

Continue Reading...
Posted in Sägner Väsen

Storsjöodjuret

Flera personer såg storsjöodjuret utanför Orrvikens sågverk år 1965. De såg det i flera minuter. Vädret var varmt, sjön lugn. Djuret hade pucklar på ryggen….

Continue Reading...
Posted in Väsen

Nattramnar

Nattramnar är i svensk folktro gengångare efter självmördare eller döda odöpta barn. De troddes uppträda nattetid i fågelgestalt och då främst som korpar. I sin…

Continue Reading...
Posted in Väsen

Bysen

Den som Bysen får syn på i skogen, får synen förvrängd, så att han/hon inte kan hitta hem igen. Den som drabbas kan, genom att…

Continue Reading...
Posted in Väsen

Poltergeist – Troublemaking Spirits

Så vad är de illvilliga andarna som ser mycket ut som spöken i filmer och tv-program? Tja, att lägga bort det faktum att vi inte…

Continue Reading...
Posted in Folktro Väsen

Gloson

Gloson – även kallad Gravson, Gluffsuggan, Galoppson eller Gluppson. Det var en stor och elak spöksugga (eller vildsvin) som plågade människor i främst södra Sverige. Gloson…

Continue Reading...
Posted in Folktro Sägner Väsen

Kyrkogrim

En kyrkogrim är, enligt gammal sägen, en bagge, hund, tupp, häst eller något annat levande djur, som när en kyrka byggdes, i skyddsmagiskt syfte, begravdes…

Continue Reading...
Posted in Väsen

Vittrefolket

Somliga tror inte, att det finnes varken Gud eller fan, himmel eller helvete mot mindre vitra och annat osynligt. Men det skall då ingen kunna…

Continue Reading...
Posted in Väsen

Vittran

Norrland upptar som bekant den större delen av Sveriges yta och består av många områden som sinsemellan är väldigt olika. Men överallt är det ett…

Continue Reading...
Posted in Sägner Väsen

Stillgruvans hemlighetsfulla väsen

Sett från vårt avstånd låg vidskepelsen och vantron som en dimma över fädernas tidevarv. Överallt stötte människorna på hemlighetsfulla, ofattbara förhållanden i sin egen tillvaro…

Continue Reading...
Posted in Väsen

Spöken och Gastar

Spöke – den mest allmänna men också vagaste svenska termen för ett dödsväsen. Spöket uppträder inte med någon speciell avsikt utan nöjer sig med att…

Continue Reading...
Posted in Väsen

Skuggvarelser

Skuggvarelser är ett övernaturligt fenomen som sägs ha bevittnats av ett antal människor. Dessa varelser rör sig oftast mellan väggar, med oftast snabba rörelser.Rapporter angående…

Continue Reading...