2024-06-24

Det var en gång en kvinna som hade fött ett barn, sedan hade hon strypt och stoppat det i en kista (bytta) sedan lagt byttan i Täft-berget, allt detta hade hon gjort utan att någon annan människa visste om det. En tid efteråt blev det dans och fest i byn där var också denna kvinna bjuden.

När de dansat en stund fingo de se en katt med ett rött band om halsen komma in och sjunga, bytta trång, bena lång, får jag komma in och dansa en gång, sedan katten kom in sprang hon genast fram till den omtalade kvinnan och började hoppa runt benen på henne, då anade de övriga gästerna att hon gjort något orätt, efter en tid erkände kvinnan att hon gjort ovannämda brott. Den omtalade katten var en utböling som visade sig som en katt.

”Detta är en variant på en folktrosägnen om mylingar”

440 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us