Ser och talar med döda

Int jag tror på något spökverk och int jag har sitt något, men något konstigt var det en gång då jag kom och körde från Överboda. På ett ställe, det bar ändå utför, så stanne hästen och gick inte fram. Jag hoppe ner själv, och jag slog på’n, men det hjälpt int.

Men en piga, a Krestina denna (som följde med), hon sa jag skull vänt, och så gick hon och ställd sä framom hästen. ”Hon denna bruk ju si”, tänkt jag, ”hä tör fäll vara na som int är som det skull vara.” Hästen han börje på gå sen, men jag visste ju att dem int brukar tala om sånt där strax, så jag fråge ingenting.

Men dan efter sa jag: ”Va skull det vara till att int hästen gick fram igår?””Ja, det var a Jon-Ers-mor i Bodum som stod framom hästen”, sa hon. Men jag vet int om hon sa eller gjorde nånting då hon stod framom där, a Krestina. Men hon skull ju si så mycket, hon denna, och hon till och med tala vä de döda.

A Isral Lars mor hadd så många gånger varit i vägen för ’a, men hon hadd aldrig talat vä ’a. Men så hadd hon hört att man skull ha gudslånet i mun då man talar vä en död, så skull man int bli så sjuk, och då gjord hon det och tala vä ’a. Och hon skull väl ha varit en skrymtare i det religiösa hon denna, och då hadd hon sagt att den största synd hon hadd gjort var då hon tog tvagariset på söndan.

Det var något mer också, men det vet jag inte vad det var. Hon hadd visat iväg henne sen, och då stod det som en eldsprut ätter ’a. Men hon hadd sagt, att hon hadd aldrig visat iväg någon sen, utan då dem hadd uppenbarat det dem ha velat, så hadd det fått vara bra.

Ella Odstedt 2004: Norrländsk folktradition. Uppsala. s.116

144 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Offer till de underjordiska

Man offrade förr åt de underjordiska. Stopperns (1) pojk satt ute och lekte. Plötsligt blev han svårt sjuk, och de visste inte vad som felades honom. En…

Print Friendly, PDF & Email

Sjöjungfrun

En båtsman från Kastlösa var på sjön på Kronans fartyg. En dag kom en mycket fin flicka upp på båten och gick på relingen. ”Den där ska…

Print Friendly, PDF & Email

Vickleby spöket

En smed i Vickleby dog, han var gift, men de hade inga barn. Han dog så hastigt. På julafton efter hans död var hans hustru i kyrkan,…

Print Friendly, PDF & Email

Sjörået i Abborresjön

Det fanns ett sjörå i Abborresjön i Idala. Det var en vallhele, som hade lagt sej på en hall och sov. Hon kom upp och ville krama…

Print Friendly, PDF & Email

Gastar och myringar

I Egetånga bodde en bonde, som hette Grön. Han var i syne, och det i alldeles ovanlig grad. Han såg allting som ingen annan såg, spöken och…

Print Friendly, PDF & Email

Djävulen och bonddrängen

En bonddräng hade för sitt husbondefolk i Bergums socken, i Göteborgs närhet, varit inne i staden en lördag med jordbruksprodukter, vilka han försålt på torget. Det blev…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us