2024-06-19

Det var på ett ställe som det bodde en gammal käring, som hade tatt livet av ett barn, när hon var ung. Så var det en skomakare där och gjorde skor. Den unge bonden där på stället talte om för skomakarn, hur det förhöll sig och satte upp sin bästa ko, om skomakarn tordes sitta uppe med natten och arbeta.

Skomakarn var inte rädd, utan han satt uppe, men när klockan var tolv, kom det upp en lång karl genom telet och sa: “Å du gör sko.” “Ja”, sa skomakarn. “Å tjänar dej en ko.” “Ja, “Vill du se hur jag hanterar min gamla mor?” Det var en ryggåsstuga och vid dörren var en tärre, som de låg på en tre, fyra personer. Och han flög upp på tärren och tog till att flänga i brösten på den gamla käringen och skulle di käringen.

Sen när han hade anfäktat käringen en stund, korn han ner och sa:

“Bena ä lång, å bötta är trång.”

Och sen gick han ner i golvet under bordet. Sen på morgonen tog de upp telet och då hittade de en bytta med små ben i. De gick till körgårn och grävde ner den, och sen blev det borta.

Telet = Golvbräderna, tiljorna Tärre = Platsen ovanpå bakugnen, ofta brukad som sovställe

416 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us