Idala Mylingen

Det var på ett ställe som det bodde en gammal käring, som hade tatt livet av ett barn, när hon var ung. Så var det en skomakare där och gjorde skor. Den unge bonden där på stället talte om för skomakarn, hur det förhöll sig och satte upp sin bästa ko, om skomakarn tordes sitta uppe med natten och arbeta.

Skomakarn var inte rädd, utan han satt uppe, men när klockan var tolv, kom det upp en lång karl genom telet och sa: “Å du gör sko.” “Ja”, sa skomakarn. “Å tjänar dej en ko.” “Ja,” “Vill du se hur jag hanterar min gamla mor?” Det var en ryggåsstuga och vid dörren var en tärre, som de låg på en tre, fyra personer. Och han flög upp på tärren och tog till att flänga i brösten på den gamla käringen och skulle di käringen.

Sen när han hade anfäktat käringen en stund, korn han ner och sa: “Bena ä lång, å bötta är trång.” Och sen gick han ner i golvet under bordet. Sen på morgonen tog de upp telet och då hittade de en bytta med små ben i. De gick till körgårn och grävde ner den, och sen blev det borta.

Telet = Golvbräderna, tiljorna Tärre = Platsen ovanpå bakugnen, ofta brukad som sovställe

184 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Offer till de underjordiska

Man offrade förr åt de underjordiska. Stopperns (1) pojk satt ute och lekte. Plötsligt blev han svårt sjuk, och de visste inte vad som felades honom. En…

Print Friendly, PDF & Email

Sjöjungfrun

En båtsman från Kastlösa var på sjön på Kronans fartyg. En dag kom en mycket fin flicka upp på båten och gick på relingen. ”Den där ska…

Print Friendly, PDF & Email

Vickleby spöket

En smed i Vickleby dog, han var gift, men de hade inga barn. Han dog så hastigt. På julafton efter hans död var hans hustru i kyrkan,…

Print Friendly, PDF & Email

Sjörået i Abborresjön

Det fanns ett sjörå i Abborresjön i Idala. Det var en vallhele, som hade lagt sej på en hall och sov. Hon kom upp och ville krama…

Print Friendly, PDF & Email

Gastar och myringar

I Egetånga bodde en bonde, som hette Grön. Han var i syne, och det i alldeles ovanlig grad. Han såg allting som ingen annan såg, spöken och…

Print Friendly, PDF & Email

Djävulen och bonddrängen

En bonddräng hade för sitt husbondefolk i Bergums socken, i Göteborgs närhet, varit inne i staden en lördag med jordbruksprodukter, vilka han försålt på torget. Det blev…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us