Gumman och svartkonstboken

En gumma, som hade en svartkonstbok hade engång gått till kyrkan och glömt lägga undan boken. Medan hon var borta, fick barnen tag i den. De slog upp den och började läsa det kapitel, som handlade om frammanandet av smådjävlar.

Gumman i kyrkan blev emellertid orolig och beger sig hem mitt under predikan. Då hon kom hem, var gården full av smådjävlar, som sånär hade plockat henne. Hon lyckades emellertid komma in och fick tag i tre kappar hörfrö, som hon kastade till dem. Medan de voro sysselsatta med att plocka upp fröna, slog hon upp ett annat kapitel i svartkonstboken och läste, så att de måste ge sig iväg.

Det var även förbundet med stor fara att skaffa sig en svartkonstbok. Det var nämligen omöjligt att sedan bli fri från den. Man kunde gripa till vad medel som helst för att förstöra den, bränna den eller kasta den i vatten, det hjälpte icke.

Svartkonstboken kom igen och följde med släkten. Enda sättet att bli kvitt den var, att mura in den i kyrkmuren.

I Grönby kyrka i Wemmenhög lär det finnas en sådan svartkonstbok inmurad i absiden bakom altaret, lika så i Låstad kyrka i Skövde sägs en svartkonstbok med finnas inmurad någonstans i kykomuren.

221 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Offer till de underjordiska

Man offrade förr åt de underjordiska. Stopperns (1) pojk satt ute och lekte. Plötsligt blev han svårt sjuk, och de visste inte vad som felades honom. En…

Print Friendly, PDF & Email

Sjöjungfrun

En båtsman från Kastlösa var på sjön på Kronans fartyg. En dag kom en mycket fin flicka upp på båten och gick på relingen. ”Den där ska…

Print Friendly, PDF & Email

Vickleby spöket

En smed i Vickleby dog, han var gift, men de hade inga barn. Han dog så hastigt. På julafton efter hans död var hans hustru i kyrkan,…

Print Friendly, PDF & Email

Sjörået i Abborresjön

Det fanns ett sjörå i Abborresjön i Idala. Det var en vallhele, som hade lagt sej på en hall och sov. Hon kom upp och ville krama…

Print Friendly, PDF & Email

Gastar och myringar

I Egetånga bodde en bonde, som hette Grön. Han var i syne, och det i alldeles ovanlig grad. Han såg allting som ingen annan såg, spöken och…

Print Friendly, PDF & Email

Djävulen och bonddrängen

En bonddräng hade för sitt husbondefolk i Bergums socken, i Göteborgs närhet, varit inne i staden en lördag med jordbruksprodukter, vilka han försålt på torget. Det blev…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us