Gumman och svartkonstboken

En gumma, som hade en svartkonstbok hade engång gått till kyrkan och glömt lägga undan boken. Medan hon var borta, fick barnen tag i den. De slog upp den och började läsa det kapitel, som handlade om frammanandet av smådjävlar.

Gumman i kyrkan blev emellertid orolig och beger sig hem mitt under predikan. Då hon kom hem, var gården full av smådjävlar, som sånär hade plockat henne. Hon lyckades emellertid komma in och fick tag i tre kappar hörfrö, som hon kastade till dem. Medan de voro sysselsatta med att plocka upp fröna, slog hon upp ett annat kapitel i svartkonstboken och läste, så att de måste ge sig iväg.

Det var även förbundet med stor fara att skaffa sig en svartkonstbok. Det var nämligen omöjligt att sedan bli fri från den. Man kunde gripa till vad medel som helst för att förstöra den, bränna den eller kasta den i vatten, det hjälpte icke.

Svartkonstboken kom igen och följde med släkten. Enda sättet att bli kvitt den var, att mura in den i kyrkmuren.

I Grönby kyrka i Wemmenhög lär det finnas en sådan svartkonstbok inmurad i absiden bakom altaret, lika så i Låstad kyrka i Skövde sägs en svartkonstbok med finnas inmurad någonstans i kykomuren.

76 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us