2024-07-13

Ett av de vanligaste sätten för de osaliga att ge sig tillkänna är genom syner. Den hädangångne visar sig för ett kort ögonblick eller så anar man en skepnad som hastigt sveper förbi. Också i allmogesamhället förekom liknande observationer och då såg man bland annat spöken, olika väsen, spökskepp, spökljus, förtrollade trädgårdar, hus och slott.

En vanlig form av upplevelse är numera att en person ser en historisk händelse återupprepa sig. Mystiska personer i ålderdomliga kläder, medeltida riddare, spöktåg och kärlekspar från en svunnen tid har observerats, liksom att spöket gått fram till en vägg och upplösts i tomma intet. I berättelsen framhävs vanligen att någon gång i tiden fanns det en dörr där, men den har sedermera blivit igenmurad. Beskrivningarna påminner om mer eller mindre långa filmsekvenser.

Ett återkommande inslag är att individen som beskådat visionen berättar för en närstående vad han varit med om. Kamraten omnämner därvid exempelvis att någon blivit mördad i närheten eller bekräftar att flera andra har varit med om samma sak. Den historiska återblicken kan även ta sig uttryck i form av ljud, till exempel gnäggningar eller ljudet av arbetare.

Spöken, medier och astralresor s.42

444 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us