Etikett: Fakta

Feg-ljus och varsel

Johan Östensson var “synen”, men han hörde också “varsel”. En vinterdag på 1840-talet då han i skogen täljde spärrar, hörde han ljudet av hästtjukor som han igenkände tillhöra Anders Johansson. Han kände också igen karlarnas röster, att fadern talade med sonen...

Hur fungerar ett Ouija bräde?

Hur fungerar ett Ouija bräde? Forskare påstår sig genom vetenskaplig testning upptäckt hemligheterna bakom Ouija bräderna. Ouija bräderna är ett välkänt föremål i det moderna samhället och brukar vara förknippade med seancer och kontakta eventuellt illsinnande andar. Men de hade en...

Nekromant

Hos olika europeiska folk var dödskulten i äldre tid knuten till bestämda årsfester, och nekromantin har ofta förlagts till dessa. Hos keltiska folk var den annat förlagd till hösten, vilket påverkade uppkomsten av Alla helgons dag. Hos finsk-ugriska och slaviska folk...

Vad är spöken?

Spöken är kanske de mest missförstådda av alla andliga varelser, och de mest konsekvent förvirrade i litteratur och film. Ordet spöke betyder helt enkelt en ande eller en själ (alltså användningen av begreppet Heliga Anden som en synonym för Helige Ande),...

Spontana spöksyner

Ett av de vanligaste sätten för de osaliga att ge sig tillkänna är genom syner. Den hädangångne visar sig för ett kort ögonblick eller så anar man en skepnad som hastigt sveper förbi. Också i allmogesamhället förekom liknande observationer och då...

Orb Zone Teori

Den stora majoriteten av orber är vita eller gråa nyanser. Klot ibland verka stympad runt kanterna av ramarna i vissa bilder (orsakade av vinjettering som dammet är mycket nära linsen) Hur klot kan visas framför bakgrunder för nära att vara i...