I Anundsjö sn. är en by, som heter Läxta. Ett stycke därifrån är en ödesgård, som kallas gammel Läxta. 1886 stod där mangårdsbyggningen ännu kvar. Jag var då däruppe och drev timmer. Jag och mitt folk bodde i en timmerkoja ej långt från gamla gården.

Read More

På senhösten år 1926 hade jag och min bror plats på en mindre bondgård i mellersta Norrland. Enligt sägner och folkprat skulle det spöka i den gamla mangårdsbyggnaden på gården. Men vi trodde och tänkte inte alls på att det skulle finnas några andeväsen. Visserligen

Read More

Contact Us