2024-06-24

I närheten av Kobergs slott i Vanderydsvattnet i Lagmansereds socken i Västergötland har en del människor bevittnat en äldre kvinna i ålderdomliga kläder kommit vandrande över åkern ner mot slottet. En del har också sett henne som ett svagt ljusgult sken som sakta skrider fram över åkern.

En boende i närheten av Kobergs slott berättar att denne via ett medium fått vetat att samma kvinna natt efter natt vandrat genom dennes hus på övervåningen, vidare ner för trappen och ut över åkern. När mediet senare fick kontakt med kvinnan så svarade denne att “här går vägen till slottet. Den gamla kvinnan sägs vara en gammal piga som tidigare arbetat på slottet. En vän till oss här på myling berättar att denne har sett ljusskenet vid slottet, bilden nedan är taget vid samma tillfälle.

Fakta:
Slottet är en trevåningsbyggnad med ett fyrtiotal rum och en längd av 60 meter och ägs av Carl Silfverschiöld. Enligt Carl von Linné lär namnet på Kobergs slott vara ett så kallat uppkallelsenamn efter det tyska slottet Coburg.Dagens Kobergs slott tros ursprungligen ha varit fast hus, det vill säga en försvarsanläggning med en huvudbyggnad av sten. Slottets äldsta byggnadshistoria är inte helt klarlagd.

Under medeltiden var Koberg sätesgård, därefter länge frälsehemman under Gräfsnäs men år 1632 omnämns Koberg som sätesgård. Troligen är den östra delen av byggnaden från mitten av 1400-talet medan mittpartiet skall ha uppförts på 1620-talet och den sista västra delen av byggnaden i slutet av 1700-talet. Slottsbyggnaden var fram till en genomgripande ombyggnad på 1890-talet ett lågt stenhus i två våningar med valmat sadeltak och oregelbundet placerade fönsteraxlar.

442 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us