Byting i Gumby

Hustrun Ingrid Nilsdotter från Gumby stod då inför rätta för att hon mördat sitt barn. Vid tinget intygade två kvinnor som varit med vid födseln att barnet…

Brita Bååt och Julottan

Sägnen om Brita Bååt är många, men en gång, när hon skulle till julottan, gav hon order om att bli väckt i tid. Under natten vaknade hon…

Bredhults Myrdingen

I Bredhult, i Bergs socken, höll sig en Myrding, som spökade om nätterna, så att folket aldrig kunde få någon ro. Så var det lite före jul…

Bonden och Hin håle

Ångström berättade även en sägen om en spelman som lovat bort sig åt Hin Håle, för det han fick lära sig spela bättre än någon annan spelman….

Blytaket på Fru Alstads kyrka

För många år sedan fanns en präst i Fru Alstad som hade varit i Tyskland – i Wittenberg eller Greifswald – där han hade studerat svartkonst. Prästmannen…

Ben-Halvar

Ben-Halvar kunde binda björnens käft så att denne inte ställde till ohägn i hans jaktmarker. Han behövde bara läsa: “jag stiller ditt huvud, jag stiller din tand,…

Barnliket i kyrkväggen

Det börjar ofta med en sägen, berättad av äldre anhöriga eller någon annan person i ens omgivning. Berättelserna innehåller ofta utförliga beskrivningar av ett händelseförlopp, ibland kanske…

Barnamord och hungersnöd

Intill gamla Oskarshamnsvägen mellan Forsa och Emsfors ligger en liten hög med gran- eller tallris. Alltid färskt. Så har det varit så länge någon kan minnas. Sägnen…

Älvdansen

Sörön synas här och der på marken ringar af mörkare grässlag, och dessa, säger man, äro märken efter Elfvornas ringdansar. Under gamle prosten Lilliestråles tid hände det…

Contact Us