Tallbacka-Maja

Ungdomen i Södra Lerbäck hade en gång samlats för dans och lek då Tallbacka-Maja kom dit. Hon hade sett ungdomarna gå och ville nu vara med och se hur de roade sig.

Hon var också med i dansen. Hur det nu bar sig så råkade hon tappa svansen som hon hade fäst upp för att ingen skulle veta att den fanns och vem hon var. En pojke fick se svansen hänga ner och sa. ”Ja tror i ha tappat fållakanten.

– Tack ska du ha för hjälpen” sa Tallebuska-Maja. ”Gån me mej ska ja visa dej någe”.

Han gick med ut i skogen förbi några kärr och backar å där visade hon honom en plats som skulle innehålla mycket järnmalm. Så följde hon honom hem till hans stuga så han skulle vara säker på vägen. Pojken blev rik å gruvan kallade man för Mariegruvan eller Maja-gruvan.

159 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Julnattssynen vid gruvan

En anställd vid Sala gruva vid namn Jöran Tysk hade en julnatt vakten i gruvan. Av namnet att döma var han av tysk härkomst och antagligen en…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us