Ungdomen i Södra Lerbäck hade en gång samlats för dans och lek då Tallbacka-Maja kom dit. Hon hade sett ungdomarna gå och ville nu vara med och se hur de roade sig. Hon var också med i dansen. Hur det nu bar sig så råkade

Read More

Contact Us