Det sägs ofta att det finns spöken på gamla herrgårdar. På Alberga gård finns det hela två av dem: Vita frun och Svarta frun. Det viskas att Svarta frun är själva Amalia Kiseleff och Vita frun hennes syster Emilia Ehrström, det vill säga döttrarna från

Read More

Åtskilliga i denna Landsort under medeltiden ryktbara Konungsgårdar och slott hafva sedermera undergått den förvandling, att de förra numera äro Boställen och Bondehemman. De senare så förstörda, att endast ruiner derefter med svårighet kunna utpekas… Bland dem, som numera nästan råkat i glömska, är Gum.

Read More

I julmånaden år 1887 upprördes folk i våra bygder av ryktet om ”spökerier” och mystiska fenomen i torpet Vargkröket under Stadra gård. Vad hade hänt i det ensliga skogstorpet? Det kan ha sina svårigheter att efter så många år få några besked härom, men ännu

Read More

I mitten på 1600-talet låg Tingsfogdegården på Bygatan med en vinkelbyggnad mot Frälsegården. När spökerierna tog fart bodde det omkring 20 personer på gården. Inräknat i antalet boende var slaktarmästare Alexander Lengqvist och hans son Daniel Christian Lengqvist tillsammans med respektive familjer, pigor och drängar.

Read More

För länge sedan låg ett litet soldattorp framför huset ner mot vattnet. Det kallades Flottvik. var mycket populära som kungliga jaktmarker och Drottning Kristina var en av dem som tyckte om att jaga här. Hennes älsklingshästar sägs ligga begravda ungefär 800 meter från gården på

Read More

I Ralph Lundstengården har många märkliga händelser utspelat sig. Från kallvinden har mystiska ljud, bankande, hörts vid upprepade tillfällen. Vid ett tillfälle lät ljuden så högt att gårdens ägare inte längre kunde stanna kvar i gården. Det oförklarliga bankandet har sedan hörts vid flera andra

Read More

Det sägs att den fruktade kaparen Lars Gathenhielm hemsöker sin gamla tomt vid Stigbergstorget där Gathenhielmska huset byggdes efter hans död. I Spöken i Göteborg kan man läsa: ”Den som passerar huset under en sen och mörk höstkväll kan höra ljudet av hovar som nalkas.

Read More

Vem eller vilka är det egentligen som hemsöker den gamla gården från 1700-talet? En sak är säker. Väldigt många har tagit sina sista andetag där, och det är inte för intet som det rum de flesta upplever mest obehag i kallas för ”likrummet”. Det sägs

Read More

På våren 1893 flyttade jag som 11-årig flicka med mina föräldrar till Egelsviks gård på Mörkö. Vi hade av godsets förvaltare, patron Grönlund, fått hyra ett rum och kök på nedre botten. Ägaren av godset hade nyligen avlidit. Hustrun och sönerna hade då hastigt rest

Read More

En morgon sågs en gammal kvinna i mörka kläder stå och brygga kaffe. Hon kunde vid första anblicken vara en av servitriserna, men sedan försvann hon ut genom ett fönster. Mellan åren 1927 och 1972 låg ett ålderdomshem på platsen där Bålsta Gästgivaregård står idag.

Read More

Contact Us