2024-07-25

I Ralph Lundstengården har många märkliga händelser utspelat sig. Från kallvinden har mystiska ljud, bankande, hörts vid upprepade tillfällen. Vid ett tillfälle lät ljuden så högt att gårdens ägare inte längre kunde stanna kvar i gården. Det oförklarliga bankandet har sedan hörts vid flera andra tillfällen. Ett kvinnligt spöke har även visat sig vid orgeln i ena kammaren.

Ibland förnimms också närvaron av ett manligt spöke i huset som ger sig till känna genom en markant doft av cigarettrök. Det sägs även att det spökar vid vägkröken utanför gården. Den som ställer sig där en mörk natt lär få en kuslig upplevelse.

Ralph Lundstengården och det gamla gårdsnamnet Hääshgården har anor från så lång tillbaka i tiden som 1700-talet. Gården ligger vid den slingrade gamla kustlandsvägen i byn Ersnäs mitt emellan Luleå och Piteå. En gång i tiden var den ett stort och väl ansett bondehemman, en s k Norrbottensgård med tillhörande bondgård.

498 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us