2024-05-27

Det sägs att den fruktade kaparen Lars Gathenhielm hemsöker sin gamla tomt vid Stigbergstorget där Gathenhielmska huset byggdes efter hans död. I Spöken i Göteborg kan man läsa: ”Den som passerar huset under en sen och mörk höstkväll kan höra ljudet av hovar som nalkas. Det rör sig då antagligen om Gathenhielm vars ande rider från sin grav i Onsala upp mot det gamla huset på Stigbergstorget.

Många majornabor i äldre tider har vittnat om hur de sett den skrämmande skepnaden rida förbi iklädd en mörk fladdrande kappa på en svart häst. När den mystiska ryttaren väl kommit fram till huset brukade porten sakta glida upp och en blek kvinnoskepnad iklädd lång svart klänning kunde skymtas i dörröppningen. Detta var kaparens hustru Ingela som kom ut för att möta sin man.”

”Lars Gathenhielm”

Gathenhielmska huset är ett kulturminnesmärkt hus i kvarteret Gathenhielm vid Stigbergstorget 7 i Majorna i Göteborg. Sedan 1987 ägs huset av Göteborgs kommun. Det inrymmer en bostad på 160 kvadratmeter. Huset blev 1964 Sveriges första byggnadsminnesförklarade hus.

Huset har sitt namn efter kommendören i svenska flottan, Lars Gathenhielm. Det var Lars Gathenhielms svåger, konvojkommissarie Johan Hansson Busck (1690-1756) som någon gång under åren 1743-1747 uppförde huset på en tomt han själv ägde. Det är en av Göteborgs fem äldsta profana byggnader, byggt i karolinsk- eller senbarockstil med valmat tak och i timmer med gråfärgad träbeklädnad som gör att det liknar ett stenhus. Huset är dessutom Göteborgs enda bevarade storborgarhus i trä från mitten av 1700-talet

342 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us