2024-03-04

Utanför Helsingborg fanns förut ett mentalsjukhus som hette Santa Maria. De patienter som var inlagda där blev inte alltid så vänligt behandlade – det berättas t.ex. att en del blev plågade till döds. Idag används lokalerna bl.a. av arbetslösa ungdomar som håller på med teater, musik, bild och foto.

En ung tjej som varit där berättar:

Intill musikrummet fanns ett litet rum som vi använde som studio, men det var så obehagligt att jag slutade gå in där. Ställde man ner en mugg på bordet fans den flera decimeter bor när man skulle ta den igen. Stolen du skulle sätta dig på kunde flytta sig så att du råkade sätta dig på kanten av den.

En gång flyttade sig bordet utan synbar anledning. Ibland frös man fast det var mitt i sommaren. Enligt vad jag har fått höra användes musikrummet som sovrum åt mentalpatienter som var tvugna att ligga fastbundna “för sin egen säkerhet”.

I källaren är vissa kulvertar igenmurade. Vissa säger att det beror på osaliga andar, andra säger att det finns patienter begravda där.

652 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us