Under mitten av 1900-talet lobotomerades 771 personer på Umedalens sjukhus, ett av landets största av sitt slag. De tusentals patienterna ska ha utsatts för bland annat elchocker och tortyrliknande metoder som skållhett vatten, vilket tros ligga bakom att deras själar än i dag finns i

Read More

Utanför Helsingborg fanns förut ett mentalsjukhus som hette Santa Maria. De patienter som var inlagda där blev inte alltid så vänligt behandlade – det berättas t.ex. att en del blev plågade till döds. Idag används lokalerna bl.a. av arbetslösa ungdomar som håller på med teater,

Read More

Contact Us