Gideon – Stockholms äldsta spöke

Stockholms äldsta spöke är en svartmunk av Benediktinorden vid namn Gideon. Man kan möta honom nattetid i labyrinterna av korridorer, rum och medeltida källarvalv i den gamla rvggnaden på Birger Jarls Torg 5, där Kommerskollegium håller till i dag.

Riddarholmen hette förr Gråmun-seholmen och det nuvarande huset på Birger Jarls Torg 5 är byggt på murarna av det gamla gråmunkeklostret. Murar och valv från 1200-talet finns ännu bevarade i källaren och första våningen.

Men svartmunken Gideon är äldre in så. Han fanns där innan gråmunkarna byggde sitt kloster och innan Stockholm över huvud taget existerade. I 1100 år har han vandrat omkring på holmen som, när han hamnade där, tillades Kidskär.

Gideon skickades på 800-talet ut från klostret Corbie i Amiens för att hjälpa sin ordensbroder Ansgar att kristna de vilda vikingarna i Birka. Men han kom aldrig fram. En stormig vårdag förliste hans skepp på väg upp genom Strömmen, som på den tiden var betydligt vildare än nu. Gideon drunknade och hans lik spolades upp på Kidskärs södra strand – precis den plats där gråmunkeklostret byggdes 400 år senare och där Kommerskollegiums byggnad nu står.

118 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Vickleby spöket

En smed i Vickleby dog, han var gift, men de hade inga barn. Han dog så hastigt. På julafton efter hans död var hans hustru i kyrkan,…

Print Friendly, PDF & Email

Prästbarnen

Det var en gång två prästbarn, som dogo. Prästfruns brudgåvor: En silverdosa och en blommig näsduk fingo dessa barn leka med, medan de levde. När de avlidit,…

Print Friendly, PDF & Email

Förgjort foster vid Falla

På Falla egor bodde för omkring 30 år sedan en qvinna, Stina Ekström, som var misstänkt att hafva förgjordt sitt barn. Så hände det sig att kreaturen,…

Print Friendly, PDF & Email

Spökhuset på Brånarna

När hennes far Petrus Haag hade avlidit 1932 måste familjen flytta från skogvaktarbostället Hagaborg i Norra Skoga eftersom en ny skogvaktare skulle träda i tjänst. Valborg Haag…

Print Friendly, PDF & Email

Spöket i prästgården

Höstmörkret sänker sig. I en gammal prästgård hörs steg och en kvinnogestalt uppenbarar sig. Men inte i Umeå. För att få tag i prästgårdsspökerier måste vi förflytta…

Print Friendly, PDF & Email

Spökena på socker slottet

Det sägs ofta att det finns spöken på gamla herrgårdar. På Alberga gård finns det hela två av dem: Vita frun och Svarta frun. Det viskas att…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us