2024-07-25

Stockholms äldsta spöke är en svartmunk av Benediktinorden vid namn Gideon. Man kan möta honom nattetid i labyrinterna av korridorer, rum och medeltida källarvalv i den gamla rvggnaden på Birger Jarls Torg 5, där Kommerskollegium håller till i dag.

Riddarholmen hette förr Gråmun-seholmen och det nuvarande huset på Birger Jarls Torg 5 är byggt på murarna av det gamla gråmunkeklostret. Murar och valv från 1200-talet finns ännu bevarade i källaren och första våningen.

Men svartmunken Gideon är äldre in så. Han fanns där innan gråmunkarna byggde sitt kloster och innan Stockholm över huvud taget existerade. I 1100 år har han vandrat omkring på holmen som, när han hamnade där, tillades Kidskär.

Gideon skickades på 800-talet ut från klostret Corbie i Amiens för att hjälpa sin ordensbroder Ansgar att kristna de vilda vikingarna i Birka. Men han kom aldrig fram. En stormig vårdag förliste hans skepp på väg upp genom Strömmen, som på den tiden var betydligt vildare än nu. Gideon drunknade och hans lik spolades upp på Kidskärs södra strand – precis den plats där gråmunkeklostret byggdes 400 år senare och där Kommerskollegiums byggnad nu står.

1 066 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us