Gastar och vålnader i skärgården

Det berättas att när Göteborgsbarken Viftsa varv förliste i en hård storm den 9 september 1903 på Fjärskären vid Vinga såg överlotsen på Vinga, Pontus Albert Lorén, en våldnad.

Han berättar:

“På ungefär 20 meters avstånd därifrån fick jag tydligt, ty det var just i skymningen, se en man som var klädd i en gammaldags vintermössa och s k sjötröja samt med en tjock halsduk om halsen, ta långkikaren och titta i denna utåt havet. När jag kom närmare och skulle se efter vem mannen var, då var han försvunnen. Jag trodde då att de var fyrbiträdet Hult som skojade med mig, varför jag sprang runt den gamla stensockeln för att få tag i honom, men intet varken syntes eller hördes. Jag sprang då ner i klyftan nedanför sockeln för att utröna, om det var någon människa, som gömt sig där för att driva skoj med mig, men jag kunde inte upptäcka ett liv. Alla på Vinga förnekade också, att de varit på platsen vid den tiden.”

Gastar var vanliga i skärgården. Gastarna ropade utifrån sjön när det skulle bli väderskifte. En ganska allmän tro är att de ropar mot samma vind som rådde då de omkom. Enligt en annan föreställning ropar gasten när någon drunknat eller skall drunkna. Gastarna troddes även kunna ge viktiga budskap.

En gång hittade man på stranden till Skaftö en engelsman, troligen en kapten på ett fartyg som hade förlist utanför kusten. Han begravdes på kyrkogården, men en natt började han gasta, och strax därefter hittades ytterliggare en engelsman, som man trodde var hans styrman. Sedan han också kommit i vigd jord upphörde gastandet helt och hållet.

Men det förekom att gastropen fortsatte ännu längre. Från Tanum kommer uppgiften att rop hördes mer än en mansålder efter det att en spansk fullriggare hade förlist vid Morögrundet.
124 visningar

Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Offer till de underjordiska

Man offrade förr åt de underjordiska. Stopperns (1) pojk satt ute och lekte. Plötsligt blev han svårt sjuk, och de visste inte vad som felades honom. En…

Print Friendly, PDF & Email

Sjöjungfrun

En båtsman från Kastlösa var på sjön på Kronans fartyg. En dag kom en mycket fin flicka upp på båten och gick på relingen. ”Den där ska…

Print Friendly, PDF & Email

Vickleby spöket

En smed i Vickleby dog, han var gift, men de hade inga barn. Han dog så hastigt. På julafton efter hans död var hans hustru i kyrkan,…

Print Friendly, PDF & Email

Sjörået i Abborresjön

Det fanns ett sjörå i Abborresjön i Idala. Det var en vallhele, som hade lagt sej på en hall och sov. Hon kom upp och ville krama…

Print Friendly, PDF & Email

Gastar och myringar

I Egetånga bodde en bonde, som hette Grön. Han var i syne, och det i alldeles ovanlig grad. Han såg allting som ingen annan såg, spöken och…

Print Friendly, PDF & Email

Djävulen och bonddrängen

En bonddräng hade för sitt husbondefolk i Bergums socken, i Göteborgs närhet, varit inne i staden en lördag med jordbruksprodukter, vilka han försålt på torget. Det blev…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us