2024-06-24

Tre personer går igen på Gävle slott. Grevinnan Wrangel som syns här och där som en dimmig gestalt och plötsligt försvinner i tomma intet. Den piga som ska ha orsakat slottsbranden 1727 och fortfarande irrar omkring med sin tvättkorg. Och Johan Wattrang som sägs ha avrättats och murats in i källaren vid sekelskiftet 1700.

Grevinnan Wrangel som ibland visar sig där den gamla slottskyrkan låg. Det berättas att man först hör hennes steg på stengolvet varefter en dimmig gestalt visar sig.

Johan Wattrang var ståthållare vid slottet. När han avled fick han inte begravs i vigd jord eftersom han inte var kristen. Men någon på slottet tyckte i alla fall att han skulle få en värdig gravplats och man beslutade att Johan Wattrang skulle begravas längst ner under källarvalven på slottet. Där ställdes kistan som sedan lindandes in i kedjor innan den murades in.

Människor som arbetar eller besöker slottet säger att han spökar, genom att manupelera elektriska apparater, ha omkull blomkrukor och flytta på saker. Johan Wattrang föddes 1619 och sägs skullke ha besökt slottet under början av 1700 talet och efter det försvann spårlöst. Vissa sägner eller man kan kalla det rykten sägsatt han avrättats och begrafts någonstans i slottets källare.

Johan Wattrang ligger begravd i storkyrkan i Stockholm och dog 1690.

Många som bott på slottet hävdar att de sett är en förvirrad kvinna gå igen. Fakta säger att 1727 bodde det en tjänsteflicka i slottet och som en kväll gick upp på vinden med en fackla i handen för att hämta tvätt som hängde på tork, när hon kom åt något som tog eld. Slottet brann dock ner men flickan klarade sig med livet i behåll men plågades ständigt av ånger över sitt slarv med elden.

Många tror att det är hon som irrar runt med tvättkorgen i hand och letar efter kyrkan som funnits sen 1500 talet i ett rum i slottet men som ej byggdes upp igen.

FAKTA
Gävle slott byggdes av Johan III under åren 1583-93 men totalförstördes vid en brand 1726. Det slott vi ser i dag har murar från 1500-talet, men är annars helt och hållet ombyggt i 1700-talets fransk inspirerade rokokostil. Återuppbyggnadsarbetet började 1741 och leddes av dåtidens främste svenske arkitekt, Carl Hårleman. Helt färdigt stod slottet först på 1760-talet.

488 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us