2024-06-19

Strax söder om Aspan ligger Göholms slott. Där bodde på 1700-talet den respekterade kapten, major, överste, amiral, general och greve Johan af Puke. Efter hans död har han flera gånger setts spöka där. Oftast har han då setts i en vagn dragen av fyra svarta hästar och med en kusk utan huvud.

Bonden som arrenderade marken av den nu framlidna Fröken Stina Werner vägrade köra traktorn genom gården när mörkret fallit på, han hatade att “Greve Puke tjuvåkte” med honom.

”Johan af Puke 1751 – 1816”

Johan af Pukes kropp ligger begravd på slottets marker och en bra bit in på 1900-talet skulle tjänstefolket en natt om året gå och besöka hans sarkofag så de vet vem överherren i huset är.

En annan intressant detalj är att Ulfvenklous (som bodde i Angelskog) enda son omkom på Pukes ägor under en jaktolycka.

Slottet förvaltas numera av en stiftelse vid namn Stina Werners Fond & ägorna förvaltas av naturbruksgymnasiet, kan undra hur många tonåringar från den skolan som får problem med sömnen

358 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us