Posted in Tesla

Nikola Teslas Time Travel Erfarenhet

Nikola Teslas Time Travel Erfarenhet: “Jag kunde se förflutna, nutid och framtid alla på samma gång” Nikola Tesla genomförde forskning år 1895 och det var då…

Continue Reading...
Posted in Tesla Ufo

Tesla, UFO och flygmaskiner

Enligt historiker började Tesla arbeta på sin flygmaskin 1910, med fokus på användningen av fältspridning eller motvikt Tesla hade upptäckt att stora mängder elektricitet faktiskt…

Continue Reading...