Brott & Straff

0

Rackaren – Bödelsknekten

Näst efter bödeln var rackaren den mest illa ansedda personen i samhället. Rackaren, ibland kallad bödelsknekten eller nattmannen, hölls, precis...

2021-09-16
0

Silbodalsprästen

Silbodalsprästen, Anders Lindbäck, fick tjänsten som präst i Silbodals socken och det var en mycket fattigt trakt som han kom...

2021-08-13
0

Mäster Mikael

Så länge Stockholm har funnits har dödsstraff och kroppsliga bestraffningar utdömts här. Det äldsta ordet i svenskan som betecknar det...

2021-08-12

Contact Us