2024-05-21

Här sägs de döda göra stort oväsen över sitt missnöje med ordningen på kyrkogården. Hungersnöd och farsoter gjorde så att den blev trångbodd. Gamla lik, benknotor och söndervittrade träkors stjälptes över staketet för att ge plats åt nya kistor.

De döda fick ingen ro utan vältrades runt på detta förfärliga ställe där hundar och asätare släpade omkring ruttnande likdelar. Kränkta och vredgade spöken började förfölja folk i trakten och ska till och med ha vridit nacken av en man ute på sjön.

Det är okänt hur många som begravts på området. Där finns ett femtontal gropar efter äldre begravningar, en minnessten och en gravsten. Ursprungligen var Akamella en helig plats för samerna.

Akamella är en övergiven begravningsplats vid Muonioälven i Pajala kommun i Norrbotten. Begravningsplatsen användes mellan 1663 och 1817 av invånare inom tio mils radie från Muonio.

310 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us