Här sägs de döda göra stort oväsen över sitt missnöje med ordningen på kyrkogården. Hungersnöd och farsoter gjorde så att den blev trångbodd. Gamla lik, benknotor och söndervittrade träkors stjälptes över staketet för att ge plats åt nya kistor. De döda fick ingen ro utan

Read More

Contact Us