2024-06-24

Historien kommer från Karl Jonas Gustafsson och hans familj som flyttade till Vithatten och bodde där mellan åren 1873 – 1877. Redan efter ett år inträffade det som ännu omtalas i bygden. Karl Jonas var under vintern och våren 1874 sysselsatt med skogsavverkning långt hemifrån, och kunde därför inte besöka hemmet i Vithatten så ofta.

Vid ett tillfälle när han kom hem fann han både sin hustru Sara Lovisa Andersdotter samt ett nyfött barn döda. Frun hade i ensamhet fött barnet men klarade ej förlossningen med livet i behåll.

Historierna om vad som hänt går dock isär. Vissa menar att de frös ihjäl, men enligt kyrkboken avled frun den 12 juni, då snön normalt sett brukar lysa med sin frånvaro. Barnets dödsdatum saknas, likaså födelsedatum. I moderns kolumn för dödsorsak står enbart ”barnsbörd” (äldre ord för förlossning).

I andra beskrivningar sägs det att kvinnan och barnet led svältdöden. Men det sägs ändå att det var efter detta tragiska dödsfall som det började spöka på Vithatten.

Karl Jonas gifte snart om sig. Hans andra hustru var Greta Stina Olofsdotter-Eklund. De sista boende på Vithatten flyttade därifrån 1935.

386 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us