Visfinnar

Det finns många myter och sägner om skogsfinnarna. Många av dem är vandringssägner som berättas i flera finnskogsområden. Ett vanligt tema behandlar skogsfinnarnas påstådda förmåga att kunna trolla.

En av dessa historier handlar om två så kallade vismän (fi. tiätäjä) som blev osams, varvid den ene skickade björnen till den andres gård för att rovdjuret skulle riva ihjäl kreaturen. Den andre visfinnen var emellertid lika duktig på trolla så att han skickade tillbaka björnen till förste finnens gård och så fick björnen springa fram och tillbaka mellan gårdarna tills tassarna var utslitna eller tills någon av hustrurna planterade en rönn som vårdträd på tunet. Då kunde inte björnen attackera kreaturen på den gården.

Finnarna sades också kunna skicka trollskott på varandra om de blev osams, men kunde även bota sjukdomar. Kvinnorna använde ibland magiska riter för att skydda sin boskap.

Kaisa Vilhuinen (1855-1941)

En av de mest kända tietäjä och traditionsbärarna på Finnskogen var Kaisa Vilhuinen (1855-1941) från Östmark i Värmland.

Hon kunde tala sin fäderneärvda finska och hade ett mycket gott minne för alla berättelser hon hört, bland annat från sin mor. Hon kunde därför många gamla finska sånger, runor och berättelser, varav flera liknande dem som finns i Kalevala.

Kaisa blev också en av de viktigaste informanterna för finska språkforskare som besökte Finnskogen i Solør-Värmland under 1900-talets början.

Kaisa ansågs även vara trollkunnig. Man trodde att hon kunde se in i framtiden och var duktig på att bota sjukdomar.

Många sägner berättar om strider mellan skogsfinnar och svenskar eller norrmän när finnbosättningarna etablerades på 1600-talet. Historierna innehåller bloddrypande scener, där finngårdarna blev brända och dess invånare ihjälslagna.

Dessa berättelser har få belägg i källorna. Domböckerna visar tvärtom att det var ytterst sällan som man tog till handgripligheter, även om tvister uppstod om rätten till mark och vatten. Möjligen kan sägnerna ha haft sitt upphov i någon konflikt där man senare överdrivit händelseförloppet för att göra historien mer rafflande och spännande att återberätta. Det uppstod även ett antal konflikter i samband med bruksnäringens framväxt i Bergslagen, där skogsfinnarna vid några tillfällen gjorde uppror.

148 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

10 galna konspirationsteorier om månen

Är månen ett hologram? Är det det yttre skalet på ett främmande rymdskepp? Finns det en utomjordisk bas eller kanske, fanns det en nazistisk bas på månen…

Print Friendly, PDF & Email

Ouijasbrädets regler

Att följa Ouijasbrädets regler kommer att hjälpa till att hålla dig säker från trickster andar och andra demoniska andar som kan komma igenom när du kommunicerar med…

Print Friendly, PDF & Email

Crystal Photographic Experiment

Crystal Photographic Experiment är ett relativt billigt och enkelt experiment som du kan utföra själv eller i grupp. Vad som är bästa alternativet för att lyckas fotografera…

Print Friendly, PDF & Email

Få reda på vilken din skyddsängel är

Änglar och ärkeänglar är närvarande i varje religion – de är inte begränsade av religionsgränserna och överskrider skillnaderna mellan dem. Änglar anses vara könslösa, och namnen som…

Print Friendly, PDF & Email

Är Arn begravd under tornet i Forshems kyrka?

Ligger riddare Arn begravd under tornet i Forshems kyrka? Titta på radarbilden här intill. Den visar hur marken har grävts om för mycket länge sedan – som…

Print Friendly, PDF & Email

Beowulf – en hjälte från Skalunda?

Ända sedan Heinrich Schliemann 1871 upptäckte det klassiska Troja har en strid rasat om diktens förhållande till den faktiska historien. Historien om det trojanska kriget finns i…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us