2024-05-27

Det finns många myter och sägner om skogsfinnarna. Många av dem är vandringssägner som berättas i flera finnskogsområden. Ett vanligt tema behandlar skogsfinnarnas påstådda förmåga att kunna trolla.

En av dessa historier handlar om två så kallade vismän (fi. tiätäjä) som blev osams, varvid den ene skickade björnen till den andres gård för att rovdjuret skulle riva ihjäl kreaturen. Den andre visfinnen var emellertid lika duktig på trolla så att han skickade tillbaka björnen till förste finnens gård och så fick björnen springa fram och tillbaka mellan gårdarna tills tassarna var utslitna eller tills någon av hustrurna planterade en rönn som vårdträd på tunet. Då kunde inte björnen attackera kreaturen på den gården.

Finnarna sades också kunna skicka trollskott på varandra om de blev osams, men kunde även bota sjukdomar. Kvinnorna använde ibland magiska riter för att skydda sin boskap.

En av de mest kända tietäjä och traditionsbärarna på Finnskogen var Kaisa Vilhuinen (1855-1941) från Östmark i Värmland.

Hon kunde tala sin fäderneärvda finska och hade ett mycket gott minne för alla berättelser hon hört, bland annat från sin mor. Hon kunde därför många gamla finska sånger, runor och berättelser, varav flera liknande dem som finns i Kalevala.

Kaisa blev också en av de viktigaste informanterna för finska språkforskare som besökte Finnskogen i Solør-Värmland under 1900-talets början.

”Kaisa Vilhuinen (1855-1941)”

Kaisa ansågs även vara trollkunnig. Man trodde att hon kunde se in i framtiden och var duktig på att bota sjukdomar.

Många sägner berättar om strider mellan skogsfinnar och svenskar eller norrmän när finnbosättningarna etablerades på 1600-talet. Historierna innehåller bloddrypande scener, där finngårdarna blev brända och dess invånare ihjälslagna.

Dessa berättelser har få belägg i källorna. Domböckerna visar tvärtom att det var ytterst sällan som man tog till handgripligheter, även om tvister uppstod om rätten till mark och vatten. Möjligen kan sägnerna ha haft sitt upphov i någon konflikt där man senare överdrivit händelseförloppet för att göra historien mer rafflande och spännande att återberätta. Det uppstod även ett antal konflikter i samband med bruksnäringens framväxt i Bergslagen, där skogsfinnarna vid några tillfällen gjorde uppror.

480 visningar

 

Print Friendly, PDF & Email

Contact Us