Jag hade en morbror, han var sexton år äldre än min mor. De fick styvmor. Hon dog och sen skrömta hon så förfärligt. Min mor låg en gång och hörde, hur det plocka i skåpet med silver och glas. Morbror tog en stövel och slängde

Read More

Katarina i Kamismark låg på bår på en loge. När hon sveptes, klädde de på henne vita strumpor. När de kom till logen morgonen därpå, så var strumporna lortiga under fötterna. De satte på henne nya strumpor. Följande morgon var det på samma vis, och

Read More

Det finns många myter och sägner om skogsfinnarna. Många av dem är vandringssägner som berättas i flera finnskogsområden. Ett vanligt tema behandlar skogsfinnarnas påstådda förmåga att kunna trolla. En av dessa historier handlar om två så kallade vismän (fi. tiätäjä) som blev osams, varvid den

Read More

Skrönor och skrock finns det gott om i alla bygder.Men i Finnskogen i norra Värmland är det välbevarat och dokumenterat och än idag berättas det om den svartkonst och övertro som sades förekomma.– Det var nog ett sätt för finnarna att sätta sig i respekt

Read More

Contact Us