2024-06-17

 “Jag kunde se förflutna, nutid och framtid alla på samma gång” Nikola Tesla genomförde forskning år 1895 och det var då han fick den första indikationen på att rymd och tid skulle kunna påverkas genom att använda ett starkt magnetfält.

Tesla gjorde upptäckter innan topphemliga militära program
En del av upptagningen hade kommit från Tesla som experimenterade med radiofrekvenser tillsammans med kraftöverföring genom jordens atmosfär. Upptäckten skulle många år senare leda till Philadelphia-experimentet tillsammans med tidsresor. Men länge innan de topphemliga militära programmen ens tänkt sig hade Tesla redan gjort några upptäckter som var fascinerande när det gäller tidens natur och möjligheterna att kunna resa genom tiden.

Experimenten av Tesla i högspännings el tillsammans med magnetiska fält ledde till att han upptäckte att tid och rum kan deformeras för att i huvudsak skapa en dörr som kan leda till en annan tid. Med upptäckten fortsatte Tesla med att genom sina egna personliga erfarenheter upptäcka att resan genom tiden kom med några verkliga faror.

 

Tesla skulle sägas ha blivit träffad av 3,5 miljoner volt elektricitet
Den första erfarenheten som Tesla hade med att resa i tid hände i mars 1895. En New York Herald-reporter skrev att han fann uppfinnaren sitta i ett kafé efter att han just hade blivit träffad av 3,5 miljoner volt elektricitet. Reportern sa att Tesla hade sagt till honom att han inte skulle vara runt om han på grund av att han nästan hade dött. Han fortsatte med att säga att en trefotig gnista hade farit genom luften och träffat honom på axeln. Tesla fortsatte med att berätta för reportern att om det inte hade varit för hans assistent som slog av strömmen direkt skulle han ha blivit dödad.

430 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us