2024-04-19

Bland djungeln av dokument, papper, ritningar och uppfinningar är det intressant att hitta ett brev riktat till J. Edgar Hoover, som var FBI: s första direktör. Dokumentet belyser vikten av en artikel där Tesla talar om dödsstrålevapnet och dess viktiga betydelse för framtida krigföring och hur ett land som hade sådant vapen skulle ha en stor fördel gentemot sina fiender.

Med tanke på vapenets art rekommenderades det att Tesla ständigt förblir ”skyddad” från eventuella fiende spioner som kan ha ett starkt intresse av att erhålla ”hemligheten till ett sådant ovärderligt krigs- och / eller försvarsinstrument”.

Aldrig förr har det erkänts att dödsstrålevapnet (Death Ray) uppfunnits av Telsa överhuvut taget aldrig existerat, och det har inte heller visat några bevis för att stödja tanken att den amerikanska regeringen var på jakt efter en sådan enhet.

De dokument som FBI släppte nämnde också hur Nikola Tesla hade utvecklat, förutom dödsstålen, en futuristisk torped som ingen annan nation på jorden ägde vid den tiden.

De dokument som nu har av klassificerats är nu tillgängliga för allmänheten och du kan hämta dem här.

https://vault.fbi.gov/nikola-tesla

Del ett. https://vault.fbi.gov/nikola-tesla/Nikola%20Tesla%20Part%2001%20of%2003/view

Del två. https://vault.fbi.gov/nikola-tesla/Nikola%20Tesla%20Part%2002%20of%2003/view

Del tre. https://vault.fbi.gov/nikola-tesla/Nikola%20Tesla%20Part%2003%20of%2003/view

388 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us